fbpx

Tag Archives: phần mềm chăm sóc khách hàng

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TRONG NGÀNH BÁN LẺ
Kiến Thức Hữu Ích BTV 14/01/2021

Trong thế kỷ thứ 21, Cách mạng công nghiệp 4.0 và sự tác động đến ngành bán lẻ Việt Nam là những vấn đề rất được chú ý. Có người nhận xét rằng: “Nếu kịp thời cập nhật xu hướng công nghệ, doanh nghiệp sẽ có những bước tiến[...]