Paroda – Nền tảng quản trị và số hóa doanh nghiệp toàn diện

220922 Phá bỏ các rào cản nội bộ bằng cách số hóa các quy trình của bạn

220922 Phù hợp với nhiều lĩnh vực

220922 Hơn 2000 doanh nghiệp lựa chọn và tin dùng

Đăng ký dùng thử
Banner 01
Banner 03
Banner 02
Banner 04
Banner 05

Quản Trị Và Số Hóa Doanh Nghiệp toàn diện với mô hình All – In – One 

Tất cả các ứng dụng đều được liên kết với nhau trên một nền tảng vận hành duy nhất, dễ dàng sử dụng trên trình duyệt, smartphone (IOS, Android), máy tính bảng. Mọi lúc, mọi nơi

Sales

SALES

Giải pháp quản trị khách hàng và phát triển kinh doanh toàn diện

Xem chi tiết
Work 1

WORKPLACE

Giải pháp quản trị công việc, quy trình và dự án toàn diện

Xem chi tiết
HRM 1

HRM

Giải pháp quản trị và phát triển nhân sự toàn diện

Xem chi tiết

Lợi ích “vượt trội” khi sử dụng Paroda

210922 03

210922 04 32%

Doanh thu và lợi nhuận

 • Tự động chăm sóc nuôi dưỡng khách hàng cũ, khách hàng tiềm năng. Từ đó, nâng cao khả năng upsale, gia hạn,…
 • Nắm bắt hoạt động bán hàng với tính năng quản lý trên Paroda để đưa ra quyết định kịp thời
210922 02

210922 05 25%

Tiết kiệm chi phí và điều hành doanh nghiệp

 • Tiết giảm chi phí vận hành một cách đáng kể
 • Phần mềm quản trị tất cả trong một giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đầu tư nhiều phần mềm
210922 01

210922 06 47%

Năng suất làm việc

 • Tự động hóa hoàn toàn các nghiệp vụ, giảm bớt thời gian làm việc thủ công
 • Nâng cao hiệu quả hoạt động công việc được gia tăng rõ rệt, những kết quả đạt được của doanh nghiệp được ghi nhận và trình bày hiệu quả

Lợi ích “vượt trội” khi sử dụng PARODA

210922 03

210922 04 32%

Doanh thu và lợi nhuận

 • Tự động chăm sóc nuôi dưỡng khách hàng cũ, khách hàng tiềm năng. Từ đó, nâng cao khả năng upsale, gia hạn,…
 • Nắm bắt hoạt động bán hàng với tính năng quản lý trên Paroda để đưa ra quyết định kịp thời
210922 02

210922 05 25%

Tiết kiệm chi phí và điều hành doanh nghiệp

 • Tiết giảm chi phí vận hành một cách đáng kể
 • Phần mềm quản trị tất cả trong một giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đầu tư nhiều phần mềm
210922 01

210922 06 47%

Năng suất làm việc

 • Tiết giảm chi phí vận hành một cách đáng kể
 • Phần mềm quản trị tất cả trong một giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đầu tư nhiều phần mềm

Những gì bạn cần để phát triển kinh doanh và điều hành doanh nghiệp

So 01 01

Nâng cao hiệu quả hành trình khách hàng từ trước đến sau bán hàng

220922 01 Quản lý dữ liệu khách hàng tập trung

220922 01 Phân loại, nuôi dưỡng khách hàng

220922 01 Phân bổ data khách hàng cho nhân viên

220922 01 Tìm kiếm, gia tăng khách hàng tiềm năng mới

220922 01 Nâng cao tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng

220922 01 Duy trì, giữ chân khách hàng cũ

220922 01 Kiểm soát, cải thiện chất lượng dịch vụ

220922 01 Giảm số lượng khách hàng bỏ đi, bị mất

220922 01 Gia tăng khách hàng quay lại

220922 01 Nắm bắt tức thời tình hình kinh doanh

220922 01 Giảm chi phí bán hàng và tăng sự hài lòng của khách hàng

220922 01 Đo lường hiệu quả chất lượng bán hàng

Paroda – Nền tảng quản trị và số hóa doanh nghiệp toàn diện
Paroda – Nền tảng quản trị và số hóa doanh nghiệp toàn diện
Paroda – Nền tảng quản trị và số hóa doanh nghiệp toàn diện
Paroda – Nền tảng quản trị và số hóa doanh nghiệp toàn diện
So 01 02

Nâng cao năng suất hiệu quả làm việc với môi trường làm việc số toàn diện

220922 01 Quản lý tập trung công việc, dự án, số hóa quy trình làm việc

220922 01 Môi trường trao đổi xuyên suốt, cộng tác làm việc dễ dàng

220922 01 Phối hợp nguồn lực, đảm bảo chất lượng

220922 01 Quy trình thông suốt, triển khai nhanh hơn và hiệu quả cao hơn

220922 01 Kiểm soát, giám sát phát hiện điểm nóng, giảm thiểu rủi ro

220922 01 Đo lường, đánh giá, báo cáo mọi lúc mọi nơi

So 01 03

Quy trình quản lý nhân sự thông minh và hiệu quả hơn

220922 01 Lưu trữ toàn bộ hồ sơ của nhân viên, thông tin cá nhân, hợp đồng lao động…

220922 01 Tra cứu thông tin ứng viên và nhân viên trở nên dễ dàng, nhanh chóng

220922 01 Dễ dàng theo dõi kế hoạch đào tạo nhân viên, từ đó có thể đánh giá năng lực làm việc của từng nhân viên trong từng bộ phận

220922 01 Quản lý chấm công hiệu quả, trực quan và tiện lợi

220922 01 Dễ dàng theo dõi kế hoạch đào tạo nhân viên

Paroda – Nền tảng quản trị và số hóa doanh nghiệp toàn diện
Paroda – Nền tảng quản trị và số hóa doanh nghiệp toàn diện

Những gì bạn cần để phát triển kinh doanh và điều hành doanh nghiệp

So 01 01

Nâng cao hiệu quả hành trình khách hàng từ trước đến sau bán hàng

220922 01 Quản lý dữ liệu khách hàng tập trung

220922 01 Phân loại, nuôi dưỡng khách hàng

220922 01 Phân bổ data khách hàng cho nhân viên

220922 01 Tìm kiếm, gia tăng khách hàng tiềm năng mới

220922 01 Nâng cao tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng

220922 01 Duy trì, giữ chân khách hàng cũ

220922 01 Kiểm soát, cải thiện chất lượng dịch vụ

220922 01 Giảm số lượng khách hàng bỏ đi, bị mất

220922 01 Gia tăng khách hàng quay lại

220922 01 Nắm bắt tức thời tình hình kinh doanh

220922 01 Giảm chi phí bán hàng và tăng sự hài lòng của khách hàng

220922 01 Đo lường hiệu quả chất lượng bán hàng

Paroda – Nền tảng quản trị và số hóa doanh nghiệp toàn diện
Paroda – Nền tảng quản trị và số hóa doanh nghiệp toàn diện
So 01 02

Nâng cao năng suất hiệu quả làm việc với môi trường làm việc số toàn diện

220922 01 Quản lý tập trung công việc, dự án, số hóa quy trình làm việc

220922 01 Môi trường trao đổi xuyên suốt, cộng tác làm việc dễ dàng

220922 01 Phối hợp nguồn lực, đảm bảo chất lượng

220922 01 Quy trình thông suốt, triển khai nhanh hơn và hiệu quả cao hơn

220922 01 Kiểm soát, giám sát phát hiện điểm nóng, giảm thiểu rủi ro

220922 01 Đo lường, đánh giá, báo cáo mọi lúc mọi nơi

Paroda – Nền tảng quản trị và số hóa doanh nghiệp toàn diện
Paroda – Nền tảng quản trị và số hóa doanh nghiệp toàn diện
So 01 03

Quy trình quản lý nhân sự thông minh và hiệu quả hơn

220922 01 Lưu trữ toàn bộ hồ sơ của nhân viên, thông tin cá nhân, hợp đồng lao động…

220922 01 Tra cứu thông tin ứng viên và nhân viên trở nên dễ dàng, nhanh chóng

220922 01 Dễ dàng theo dõi kế hoạch đào tạo nhân viên, từ đó có thể đánh giá năng lực làm việc của từng nhân viên trong từng bộ phận

220922 01 Quản lý chấm công hiệu quả, trực quan và tiện lợi

220922 01 Dễ dàng theo dõi kế hoạch đào tạo nhân viên

Paroda – Nền tảng quản trị và số hóa doanh nghiệp toàn diện
Paroda – Nền tảng quản trị và số hóa doanh nghiệp toàn diện

Bắt đầu ngay để phát triển kinh doanh của bạn

Dùng thử Paroda miễn phí và khám phá tất cả các công cụ và dịch vụ bạn cần để bắt đầu, vận hành và phát triển doanh nghiệp của mình

Trải nghiệm thử

Bộ ứng dụng độc đáo và mạnh mẽ để điều hành toàn bộ doanh nghiệp

Paroda là Nền tảng quản trị và số hóa doanh nghiệp toàn diện. Tất cả trong một duy nhất cho phép bạn quản lý tất cả các hoạt động tiếp thị, bán hàng và vận hành doanh nghiệp trong một nền tảng duy nhất bằng cách dễ dàng tự động hóa và số hóa tất cả các quy trình kinh doanh, tăng năng suất thậm chí từ xa

Paroda SALES

Quản trị khách hàng

xem chi tiết

icon product 01  Paroda Lead

Quản lý khách hàng tiềm năng

icon product 02  Paroda Account

Quản lý dữ liệu khách hàng tập trung

icon product 04  Paroda Deal

Quản lý cơ hội bán hàng nâng cao tỷ lệ chốt sales

icon product05  Paroda Order

Quản lý đơn hàng

icon product 06  Paroda Activity

Quản lý hoạt động kinh doanh

Paroda WORKPLACE

Quản trị công việc, quy trình và dự án

xem chi tiết

icon product 07  Paroda Project

Quản lý dự án và phòng ban toàn diện

icon product 08  Paroda Task

Giám sát tiến độ, hiệu suất công việc

icon product 09  Paroda Request

Quản lý đơn từ, phê duyệt

icon product 10  Paroda Note

Quản lý ghi chú 

icon product11  Paroda Document

Lưu trữ tài liệu nội bộ

Paroda HRM

Quản trị và phát triển nhân sự

xem chi tiết

icon product 12  Paroda Checkin

Quản lý chấm công

icon product 13  Paroda Candidate

Quản lý hồ sơ ứng viên

icon product 14  Paroda Reward

Quản lý khen thưởng/ kỷ luật

icon product 15  Paroda Employee

Quản lý hồ sơ nhân sự

icon product 16  Paroda Leave

Quản lý tình trạng nghỉ phép

Bộ ứng dụng độc đáo và mạnh mẽ để điều hành toàn bộ doanh nghiệp

Paroda là Nền tảng quản trị và số hóa doanh nghiệp toàn diện. Tất cả trong một duy nhất cho phép bạn quản lý tất cả các họat động tiếp thị, bán hàng và vận hành doanh nghiệp trong một nền tảng duy nhất bằng cách dễ dàng tự động hóa và số hóa tất cả các quy trình kinh doanh, tăng năng suất thậm chí từ xa

Paroda SALES

Quản trị khách hàng

xem chi tiết

icon product 01  Paroda Lead

Quản lý khách hàng tiềm năng

icon product 02  Paroda Account

Quản lý dữ liệu khách hàng tập trung

icon product 04  Paroda Deal

Quản lý cơ hội bán hàng nâng cao tỷ lệ chốt sales

icon product05  Paroda Order

Quản lý đơn hàng

icon product 06  Paroda Activity

Quản lý hoạt động kinh doanh

Paroda WORKPLACE

Quản trị công việc, quy trình và dự án

xem chi tiết

icon product 07  Paroda Project

Quản lý dự án và phòng ban toàn diện

icon product 08  Paroda Task

Giám sát tiến độ, hiệu suất công việc

icon product 09  Paroda Request

Quản lý đơn từ, phê duyệt

icon product 10  Paroda Note

Quản lý ghi chú

icon product11  Paroda Document

Lưu trữ tài liệu nội bộ

Paroda HRM

Quản trị và phát triển nhân sự

xem chi tiết

icon product 12  Paroda Checkin

Quản lý chấm công

icon product 13  Paroda Candidate

Quản lý hồ sơ ứng viên

icon product 14  Paroda Reward

Quản lý khen thưởng/ kỷ luật

icon product 15  Paroda Employee

Quản lý hồ sơ nhân sự

icon product 16  Paroda Leave

Quản lý tình trạng nghỉ phép

Bộ ứng dụng độc đáo và mạnh mẽ để điều hành toàn bộ doanh nghiệp

Paroda là Nền tảng quản trị và số hóa doanh nghiệp toàn diện. Tất cả trong một duy nhất cho phép bạn quản lý tất cả các họat động tiếp thị, bán hàng và vận hành doanh nghiệp trong một nền tảng duy nhất bằng cách dễ dàng tự động hóa và số hóa tất cả các quy trình kinh doanh, tăng năng suất thậm chí từ xa

Paroda SALES

Quản trị khách hàng

xem chi tiết

icon product 01  Paroda Lead

Quản lý khách hàng tiềm năng

icon product 02  Paroda Account

Quản lý dữ liệu khách hàng tập trung

icon product 04  Paroda Deal

Quản lý cơ hội bán hàng nâng cao tỷ lệ chốt sales

icon product05  Paroda Order

Quản lý đơn hàng

icon product 06  Paroda Activity

Quản lý hoạt động kinh doanh

Paroda WORKPLACE

Quản trị công việc, quy trình và dự án

xem chi tiết

icon product 07  Paroda Project

Quản lý dự án và phòng ban toàn diện

icon product 08  Paroda Task

Giám sát tiến độ, hiệu suất công việc

icon product 09  Paroda Request

Tự động hóa quy trình

icon product 10  Paroda Note

Quản lý ghi chú

icon product11  Paroda Document

Lưu trữ tài liệu nội bộ

Paroda HRM

Quản trị và phát triển nhân sự

xem chi tiết

icon product 12  Paroda Checkin

Quản lý chấm công

icon product 13  Paroda Candidate

Quản lý hồ sơ ứng viên

icon product 14  Paroda Reward

Quản lý khen thưởng/ kỷ luật

icon product 15  Paroda Employee

Quản lý hồ sơ nhân sự

icon product 16  Paroda Leave

Quản lý tình trạng nghỉ phép

Tại sao nên sử dụng Paroda?

Paroda – Nền tảng quản trị và số hóa doanh nghiệp toàn diện
220922 07

Sử dụng đơn giản, thuận tiện

IC18 02 2021 02

Khả năng tích hợp và mở rộng không giới hạn

IC18 02 2021 03

Liên tục cập nhật tính năng và công nghệ mới nhất

220922 08

Đội ngũ tư vấn giải pháp năng lực, chuyên nghiệp

IC18 02 2021 05

Kinh nghiệm thực chiến triển khai 2000+ doanh nghiệp với 200+ ngành nghề

IC18 02 2021 06

Tiết kiệm chi phí, thời gian tối đa cho doanh nghiệp

IC18 02 2021 01

Bảo mật thông tin khách hàng tuyệt đối

IC18 02 2021 04

Chăm sóc trọn đời, hỗ trợ sử dụng 24/7

Tại sao nên sử dụng PARODA?

220922 07

Sử dụng đơn giản, thuận tiện

IC18 02 2021 02

Khả năng tích hợp và mở rộng không giới hạn

IC18 02 2021 03

Liên tục cập nhật tính năng và công nghệ mới nhất

220922 08

Đội ngũ tư vấn giải pháp năng lực, chuyên nghiệp

IC18 02 2021 05

Kinh nghiệm thực chiến triển khai 2000+ doanh nghiệp với 200+ ngành nghề

IC18 02 2021 06

Tiết kiệm chi phí, thời gian tối đa cho doanh nghiệp

IC18 02 2021 01

Bảo mật thông tin khách hàng tuyệt đối

IC18 02 2021 04

Chăm sóc trọn đời, hỗ trợ sử dụng 24/7

Paroda – Nền tảng quản trị và số hóa doanh nghiệp toàn diện

2000+ Doanh nghiệp đã tin dùng và sử dụng Paroda

Đăng ký

Hơn 2000+ doanh nghiệp đã lựa chọn Paroda

Xây dựng môi trường làm việc gắn kết – hiệu quả với chi phí tối ưu

turgament
sang sach
quang phong
nu cuoi viet
mona
minh khang
hung viet
hong quang
green house
ecottage
an nhien spa
an binh
cautructuanlam 1
hong phat 68 1
innamninh 1
nhat nuoc 1
namsonquoc 1

Tin tức – sự kiện Paroda

Và còn nhiều lợi ích hấp dẫn khác đang chờ bạn khám phá, hãy đăng ký dùng thử để trải nghiệm đầy đủ các lợi ích Paroda có thể mang tới cho doanh nghiệp của bạn!

banner