fbpx

Tag Archives: hệ thống crm

Hệ thống CRM là gì? Customer Relationship Management là gì?
CRM Paroda.vn 20/08/2021

Mỗi ngày doanh nghiệp có rất nhiều thông tin liên hệ mới, cần phải phản hồi được vấn đề của vô số khách hàng. Vì thế nên có công cụ để quản lý, lưu trữ thông tin khách hàng hiệu quả. Hệ thống CRM chính là giải[...]