fbpx

Tag Archives: hệ thống

Đầu tư vào hệ thống CRM – làm sao để triển khai CRM đúng cách?
CRM Paroda.vn 09/01/2021

Đầu tư vào hệ thống CRM – làm sao để triển khai CRM đúng cách? Hệ thống CRM là cụm từ tiếng Anh “Customer Relationshop Management” tạm dịch là Quản lý mối quan hệ với khách hàng. Đây là hệ thống giúp cho doanh nghiệp có thể[...]