fbpx

Tag Archives: điện toán đám mây

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TRONG NGÀNH BÁN LẺ
Bắt đầu kinh doanh BTV 14/01/2021

Trong thế kỷ thứ 21, Cách mạng công nghiệp 4.0 và sự tác động đến ngành bán lẻ Việt Nam là những vấn đề rất được chú ý. Có người nhận xét rằng: “Nếu kịp thời cập nhật xu hướng công nghệ, doanh nghiệp sẽ có những bước tiến[...]