PARODA HRM

Giải pháp quản trị và phát triển nhân sự toàn diện

Bộ tính năng giải quyết công tác quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
 
Dùng thử miễn phí
HRM - Bộ giải pháp quản trị và phát triển nhân sự toàn diện
Paroda Candidate | Quản lý hồ sơ ứng viên

Quản lý hồ sơ ứng viên

Dữ liệu

button chek 01 Lưu trữ tập trung toàn bộ dữ liệu hồ sơ ứng viên tại một nền tảng.

button chek 01 Giao diện trực quan, đa chiều.

TN HRM 01 1
TN HRM 02 1

Phân quyền

button chek 01 Phân quyền chặt chẽ trong việc theo dõi và quản lý dữ liệu ứng viên.

Paroda Employee | Quản lý hồ sơ nhân sự

Quản lý hồ sơ nhân sự

Quản lý dữ liệu nhân sự

button chek 01 Lưu trữ tập trung toàn bộ dữ liệu nhân sự tại một nền tảng.
button chek 01 Giao diện trực quan, đa chiều.

TN HRM 01
TN HRM 02

Phân quyền

button chek 01 Phân quyền chặt chẽ trong việc theo dõi và quản lý dữ liệu.

Paroda Rating | Quản trị mục tiêu, đánh giá năng suất và năng lực định kỳ

Quản trị mục tiêu, đánh giá năng suất và năng lực định kỳ

Thiết lập, quản trị mục tiêu chung và kết quả then chốt

button chek 01 Thống nhất chiến lược của toàn doanh nghiệp và số liệu để đánh giá mục tiêu, quá trình hoàn thành.

TN Work 12
tinh nang sales 08

Kết nối nhà quản lý và nhân viên với mục tiêu chung của doanh nghiệp

button chek 01 Mục tiêu của công ty trở nên minh bạch và dễ dàng để tiếp cận bởi toàn bộ các nhân viên.

Paroda Leave | Quản lý tình trạng nghỉ phép của nhân viên

Quản lý tình trạng nghỉ phép của nhân viên

Linh hoạt thiết lập và quản lý các loại ngày nghỉ

button chek 01 Công ty có thể đễ dàng tạo, tùy chỉnh các loại ngày nghỉ khác nhau (nghỉ không lương, nghỉ ốm, nghỉ có lương,..) dựa trên phòng ban, chức năng, vị trí, v…v…

TN HRM 06
San pham hrm 11

Theo dõi và thống kê số ngày phép tự động

button chek 01 Tự động cập nhật và thống kê số lượng ngày nghỉ và ngày phép của từng nhân viên trong công ty.

Ứng dụng quản lý, xử lý các yêu cầu về ngày nghỉ và lịch sử ngày nghỉ của nhân viên

button chek 01 Giúp nhân viên theo dõi được các ngày nghỉ và số lượng phép còn lại của mình và doanh nghiệp có thể nắm được tình trạng nhân viên đi làm, nhân viên nghỉ của công ty.

IC HRM 04
Paroda KPI | Quản lý mục tiêu của từng cá nhân, đơn vị và phòng ban

Quản lý mục tiêu của từng cá nhân, đơn vị và phòng ban

Thiết lập chỉ tiêu đánh giá

button chek 01 Có thể tạo lập tiêu chí, chỉ tiêu của các tiêu chí và mức độ quan trọng của từng tiêu chí.

button chek 01 Tùy biến thiết lập các công thức để đánh giá KPI theo ý muốn của nhà quản lý.

button chek 01 Dễ dàng số hóa tất cả các tiêu chí đánh giá, quản lý lưu trữ rõ ràng và chi tiết trên phần mềm.

TN HRM 03 1
TN HRM 04 1

Thiết lập bảng đánh giá

button chek 01 Có thể tạo bảng đánh giá vào ngày bất kỳ ngày nào đó trong tháng để đánh giá KPI của nhân sự.

button chek 01 Cho phép lựa chọn đa dạng số người đánh giá và tùy chỉnh tầm quan trọng của từng người đánh giá.

button chek 01 Kết quả đánh giá của nhân viên sẽ tự động chuyển đến cấp quản lý cao hơn để tiếp tục đánh giá nhân viên.

Đánh giá chỉ tiêu

button chek 01 Theo dõi trực quan kết quả đánh giá từng tiêu chí của mỗi người hay mỗi phòng ban, bộ phận.

button chek 01 Chỉ cần 1 Click, cấp trên ngay lập tức có thể xác nhận và chốt lại kết quả đánh giá.

TN HRM 05 1
Paroda Asset | Quản lý thông tin tài sản

Quản lý thông tin tài sản

Tính năng này giúp bộ hành chính nhân sự nắm bắt được tình trạng chi tiết tài sản của doanh nghiệp. Đặc biệt, khi nhân sự nghỉ việc mà vẫn còn sử dụng tài sản công ty thì hệ thống sẽ cảnh báo.

Quản lý thông tin tài sản

button chek 01 Nắm bắt chi tiết được tình trạng, thông tin tài sản, công cụ dụng cụ, văn phòng phẩm của doanh nghiệp.

button chek 01 Dễ dàng cập nhật hoạt động sử dụng của tài sản theo tình hình thực tế tài sản hiện có của doanh nghiệp.

button chek 01 Tìm kiếm tài sản đơn giản và nhanh chóng bằng bộ lọc nâng cao theo nhóm tài sản, người sử dụng…

tinh nang sales 10
tinh nang sales 19

Quản lý cấp phát tài sản

button chek 01 Nắm bắt được tình hình cấp phát, thu hồi tài sản của từng cá nhân, từng phòng ban trong doanh nghiệp.

button chek 01 Cập nhật đầy đủ lịch sử cấp phát – thu hồi tài sản cho cá nhân hoặc phòng ban tập trung trên phần mềm.

button chek 01 Cho phép người dùng Export hoặc Import file excel thông tin tài sản để thuận tiện cho việc quản lý.

Quản lý thu hồi tài sản

button chek 01 Nắm bắt được tình hình thu hồi tài sản của từng cá nhân, từng phòng ban trong doanh nghiệp.

button chek 01 Cập nhật đầy đủ thông tin thu hồi tài sản cho cá nhân hoặc phòng ban tập trung trên phần mềm.

button chek 01 Lưu trữ lịch sử thu hồi tài sản một cách đầy đủ và chi tiết để phục vụ cho việc tìm kiếm dễ dàng hơn.

tinh nang sales 20
Paroda Faq / Square | Hỏi đáp và quản trị tri thức doanh nghiệp

Hỏi đáp và quản trị tri thức doanh nghiệp

Xây dựng văn hóa học tập và hỏi đáp

button chek 01 Với Paroda, mọi nhân viên có thể dễ dàng đặt câu hỏi và chia sẻ những hiểu biết của mình về các vấn đề trong công việc và doanh nghiệp.

TN HRM 06 1
TN HRM 07 1

Thúc đẩy tương tác, trao đổi

button chek 01 Giao diện mang tính tương tác cao giúp tăng cường trao đổi giữa các thành viên về các câu hỏi và lĩnh vực được đưa ra, bảng xếp hạng tăng tính cạnh tranh.

Tạo dựng kho tri thức khổng lồ

button chek 01 Mỗi câu trả lời là một tri thức của doanh nghiệp được ghi chép lại đồng thời các thành viên có thể chia sẻ tài liệu của mình để xây dựng kho tài liệu cho doanh nghiệp.

TN HRM 08
Paroda Salary | Quản lý, lưu trữ dữ liệu bảng lương

Quản lý, lưu trữ dữ liệu bảng lương

Dễ dàng tổng hợp dữ liệu tính lương

Quản lý thông tin lương của nhân viên

button chek 01 Dễ dàng tạo mới, cấu hình và quản lý dữ liệu trên bảng lương.

TN Sales 16
TN Hrm 12

Ban lãnh đạo kiểm soát tốt mọi chính sách & quy chế lương

button chek 01 Theo dõi tình hình chi trả lương toàn diện.

button chek 01 Xây dựng chính sách thu nhập, đãi ngộ tương ứng cho từng vị trí, năng suất, thâm niên.

button chek 01 Điều chỉnh lương, thưởng, chế độ đãi ngộ từng kỳ giúp cân bằng lợi ích của doanh nghiệp và nhu cầu của nhân viên.

Paroda Interviews | Lịch phỏng vấn ứng viên

Lịch phỏng vấn ứng viên

Sắp xếp và tạo lịch phỏng vấn

button chek 01 Tạo và sắp xếp lịch phỏng vấn một cách hiệu quả giúp bộ phận tuyển dụng nâng cao năng suất làm việc.

TN HRM 09
San pham hrm 11

Nhắc nhở và thông báo lịch phỏng vấn

button chek 01 Thông báo lịch phỏng vấn đến người tham gia phỏng vấn qua thông báo hoặc email theo nội dung cài đặt sẵn.

Paroda Position | Quản lý vị trí làm việc của từng nhân sự

Quản lý vị trí làm việc của từng nhân sự

Tiêu chuẩn hóa và sắp xếp một cách khoa học cấu trúc tổ chức doanh nghiệp
 

Sơ đồ tổ chức

button chek 01 Mô hình hóa cấu trúc tổ chức theo nhóm và phòng ban.
tinh nang sales 08
TN Sales 16 1

Vị trí công việc

button chek 01 Hệ thống hóa và tiêu chuẩn hóa các vị trí trong công ty.
Paroda Checkin | Quản lý chấm công hiệu quả, trực quan và tiện lợi

Quản lý thời gian checkin

Giúp lưu trữ, kiểm soát dữ liệu chấm công nhân viên

Hiển thị thông tin chấm công nhanh chóng đến nhân viên và quản lý

button chek 01 Ghi nhận thông tin chấm công sớm nhất và muộn nhất trên bảng chấm công chung.

button chek 01 Hiển thị thông tin tất cả các lần chấm công khi click vào detail chấm công của nhân viên.

San pham hrm 11
TN HRM 10

Hiển thị thông tin chấm công với từng cá nhân người dùng

button chek 01 Dữ liệu chấm công xem thời gian chấm công với các trạng thái đúng giờ, muộn giờ.

button chek 01 Hiển thị thông tin ngày nghỉ trong tháng.

Tìm kiếm, kiểm soát thông tin nhanh chóng

button chek 01 Nhanh chóng tìm kiếm theo thời gian và tên nhân viên.

button chek 01 Bộ lọc linh hoạt giúp người dùng tìm kiếm dễ dàng.

 
button chek 01 Import dữ liệu dễ dàng cập nhật với tính năng import dữ liệu checkin.
TN HRM 11