Ứng dụng

QUẢN LÝ KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Quản lý các thông tin khen thưởng, kỷ luật của nhân viên trong công ty

Đăng ký
Upload Image...

Ứng dụng

QUẢN LÝ CHẤM CÔNG, NGHỈ PHÉP

Tự động hóa thủ tục chấm công, quản lý và lưu trữ dữ liệu chấm công giúp cho việc khai thác, cập nhật dữ liệu nhanh chóng, đơn giản

Đăng ký
Upload Image...

Giới thiệu

Tính năng Khen thưởng, kỷ luật thuộc phân hệ Nhân sự, cho phép người dùng tạo, duyệt các quyết định Khen thưởng, Kỷ luật lao động,… Kết quả của các quyết định trên có thể là tiền, bằng khen, quyết định khen thưởng hoặc kỷ luật, quyết định trừ lương,…

Paroda Reward | Quản lý khen thưởng

Giúp người dùng thiết lập và quản lý các quyết định khen thưởng cho nhân viên trong công ty.

Quản lý các thông tin khen thưởng

button chek 01 Quản lý các thông tin khen thưởng như Danh sách khen thưởng, hình thức khen thưởng, danh mục khen thưởng, số quyết định, nội dung khen thưởng,…

tinh nang sales 06
tinh nang sales 07

Phân nhóm mục khen thưởng

button chek 01 Phân nhóm mục khen thưởng và thiết lập giá trị áp dụng

button chek 01 Dễ dàng lọc tìm nhóm mục khen thưởng 

tinh nang sales 06

Hiển thị thông tin chấm công nhanh chóng đến nhân viên và quản lý

button chek 01 Ghi nhận thông tin chấm công sớm nhất và muộn nhất trên bảng chấm công chung.

button chek 01 Hiển thị thông tin tất cả các lần chấm công khi click vào detail chấm công của nhân viên.

Đăng ký
tinh nang sales 07

Hiển thị thông tin chấm công với từng cá nhân người dùng

button chek 01 Dữ liệu chấm công xem thời gian chấm công với các trạng thái đúng giờ, muộn giờ.

button chek 01 Hiển thị thông tin ngày nghỉ trong tháng.

Đăng ký
tinh nang sales 06

Tìm kiếm, kiểm soát thông tin nhanh chóng

button chek 01 Nhanh chóng tìm kiếm theo thời gian và tên nhân viên.

button chek 01 Bộ lọc linh hoạt giúp người dùng tìm kiếm dễ dàng.

button chek 01 Import dữ liệu dễ dàng cập nhật với tính năng import dữ liệu checkin.

Đăng ký

Paroda Discipline | Quản lý kỷ luật

Giúp người dùng thiết lập và quản lý các quyết định kỷ luật cho nhân viên trong công ty.

Quản lý các thông tin kỷ luật

button chek 01 Quản lý các hình thức kỷ luật như Danh sách nhân sự kỷ luật, hình thức kỷ luật, danh mục kỷ luật, nội dung kỷ luật,…

tinh nang sales 06
tinh nang sales 07

Phân nhóm mục kỷ luật

button chek 01 Phân nhóm mục kỷ luật 

button chek 01 Dễ dàng lọc tìm nhóm mục kỷ luật

tinh nang sales 06

Quản lý các thông tin kỷ luật

button chek 01 Quản lý các hình thức kỷ luật như Danh sách nhân sự kỷ luật, hình thức kỷ luật, danh mục kỷ luật, nội dung kỷ luật,…

Đăng ký
tinh nang sales 07

Phân nhóm mục kỷ luật

button chek 01 Phân nhóm mục kỷ luật 

button chek 01 Dễ dàng lọc tìm nhóm mục kỷ luật

Đăng ký

Hơn 2000+ doanh nghiệp đã lựa chọn Paroda

Xây dựng môi trường làm việc gắn kết – hiệu quả với chi phí tối ưu

turgament
sang sach
quang phong
nu cuoi viet
mona
minh khang
hung viet
hong quang
green house
ecottage
an nhien spa
an binh
cautructuanlam 1
hong phat 68 1
innamninh 1
nhat nuoc 1
namsonquoc 1

Tăng hiệu suất làm việc lên gấp 3 lần với Paroda Checkin – Leave

Đăng ký ngay

Tăng hiệu suất làm việc lên gấp 3 lần với Paroda Checkin – Leave

Đăng ký ngay