Ứng dụng

QUẢN LÝ NHÂN SỰ – NĂNG SUẤT

Giúp các nhà quản lý quy chuẩn và khai thác thông tin về công tác quản trị nhân lực trong doanh nghiệp

Đăng ký
Upload Image...

Ứng dụng

QUẢN LÝ NHÂN SỰ – NĂNG SUẤT

Giúp các nhà quản lý quy chuẩn và khai thác thông tin về công tác quản trị nhân lực trong doanh nghiệp

Đăng ký
Upload Image...

Giới thiệu

Là nơi lưu trữ toàn bộ thông tin sơ yếu lý lịch, thông tin công việc, thông tin hợp đồng, thông tin lương thưởng, lịch sử công tác, quản lý đánh giá… của một nhân sự.

Giải pháp Quản lý nhân sự – năng suất giúp các nhà quản lý quy chuẩn và khai thác thông tin về công tác quản trị nhân lực trong doanh nghiệp.

Paroda Employee | Quản lý thông tin nhân sự

Quản lý nhân sự giúp quản lý, lưu giữ tập trung thông tin nhân sự, không thất lạc thông tin và dễ dàng tìm kiếm thông tin hồ sơ nhân sự.

Quản lý dữ liệu nhân sự

button chek 01 Giúp nhà quản lý quản lý chi tiết thông tin từng nhân sự: tên nhân viên, vị trí công việc, ngày vào làm, chi nhánh, giới tính, email, số điện thoại, địa chỉ…

button chek 01 Lưu trữ tập trung toàn bộ dữ liệu nhân sự tại một nền tảng

button chek 01 Giao diện trực quan, đa chiều

tinh nang sales 06
tinh nang sales 07

Phân quyền

button chek 01 Phân quyền chặt chẽ trong việc theo dõi và quản lý dữ liệu

Cảnh báo liên quan tới nhân sự

button chek 01 Cảnh báo nhân sự có biến động, sự kiện như: sinh nhật, hết hạn hợp đồng, đến hạn bổ nhiệm, hạn thử việc của toàn bộ nhân viên

tinh nang sales 06
tinh nang sales 06

Quản lý dữ liệu nhân sự

button chek 01 Giúp nhà quản lý quản lý chi tiết thông tin từng nhân sự: tên nhân viên, vị trí công việc, ngày vào làm, chi nhánh, giới tính, email, số điện thoại, địa chỉ…

button chek 01 Lưu trữ tập trung toàn bộ dữ liệu nhân sự tại một nền tảng

button chek 01 Giao diện trực quan, đa chiều

Đăng ký
tinh nang sales 07

Phân quyền

button chek 01 Phân quyền chặt chẽ trong việc theo dõi và quản lý dữ liệu

Đăng ký
tinh nang sales 06

Cảnh báo liên quan tới nhân sự

button chek 01 Cảnh báo nhân sự có biến động, sự kiện như: sinh nhật, hết hạn hợp đồng, đến hạn bổ nhiệm, hạn thử việc của toàn bộ nhân viên

Đăng ký

Paroda Contract HRM – Salary| Quản lý hợp đồng nhân sự và lưu trữ dữ liệu bảng lương

Giúp quản lý, lưu giữ tập trung hợp đồng nhân sự, không thất lạc thông tin và dễ dàng tìm kiếm thông tin hợp đồng nhân sự.

Quản lý dữ liệu hợp đồng nhân sự

button chek 01 Lưu trữ chi tiết thông tin hợp đồng dưới dạng: Mã hợp đồng, tên nhân sự, mã số chấm công, phòng ban, loại hợp đồng, ngày khởi tạo, ngày ký, ngày hết hiệu lực của hợp đồng…

button chek 01 Quản lý nhân sự theo Loại hợp đồng như hợp đồng chính thức, học việc, thử việc, thực tập, thời vụ… và phân loại hợp đồng theo tháng, năm hoặc không có thời hạn đối với một số vị trí quan trọng.

button chek 01 Số hóa các thông tin cơ bản của hợp đồng để quản lý. Giúp cho người quản lý dễ dàng nhập và xuất dữ liệu hợp đồng từ File Excel cũng như xem lại lịch sử nhập dữ liệu hợp đồng.

tinh nang sales 06
tinh nang sales 07

Quản lý thông tin lương của nhân sự

button chek 01 Các dữ liệu về lương, phụ cấp, tỉ lệ hưởng lương trong hợp đồng lao động sẽ được cập nhật tự động vào hồ sơ nhân sự để làm cơ sở để tính toán lương, thưởng cho người lao động.

Ban lãnh đạo kiểm soát tốt mọi chính sách và quy chế lương

button chek 01 Theo dõi tình hình chi trả lương toàn diện.

button chek 01 Xây dựng chính sách thu nhập, đãi ngộ tương ứng cho từng vị trí, năng suất, thâm niên.

button chek 01 Điều chỉnh lương, thưởng, chế độ đãi ngộ từng kỳ giúp cân bằng lợi ích của doanh nghiệp và nhu cầu của nhân viên.

tinh nang sales 06
tinh nang sales 06

Quản lý dữ liệu hợp đồng nhân sự

button chek 01 Lưu trữ chi tiết thông tin hợp đồng dưới dạng: Mã hợp đồng, tên nhân sự, mã số chấm công, phòng ban, loại hợp đồng, ngày khởi tạo, ngày ký, ngày hết hiệu lực của hợp đồng…

button chek 01 Quản lý nhân sự theo Loại hợp đồng như hợp đồng chính thức, học việc, thử việc, thực tập, thời vụ… và phân loại hợp đồng theo tháng, năm hoặc không có thời hạn đối với một số vị trí quan trọng.

button chek 01 Số hóa các thông tin cơ bản của hợp đồng để quản lý. Giúp cho người quản lý dễ dàng nhập và xuất dữ liệu hợp đồng từ File Excel cũng như xem lại lịch sử nhập dữ liệu hợp đồng.

Đăng ký
tinh nang sales 07

Quản lý thông tin lương của nhân sự

button chek 01 Các dữ liệu về lương, phụ cấp, tỉ lệ hưởng lương trong hợp đồng lao động sẽ được cập nhật tự động vào hồ sơ nhân sự để làm cơ sở để tính toán lương, thưởng cho người lao động.

Đăng ký
tinh nang sales 06

Ban lãnh đạo kiểm soát tốt mọi chính sách và quy chế lương

button chek 01 Theo dõi tình hình chi trả lương toàn diện.

button chek 01 Xây dựng chính sách thu nhập, đãi ngộ tương ứng cho từng vị trí, năng suất, thâm niên.

button chek 01 Điều chỉnh lương, thưởng, chế độ đãi ngộ từng kỳ giúp cân bằng lợi ích của doanh nghiệp và nhu cầu của nhân viên.

Đăng ký

Paroda Rating | Quản trị mục tiêu, đánh giá năng suất và năng lực định kỳ

Hệ thống hỗ trợ cá nhân, bộ phận cùng hướng đến và thực hiện mục tiêu chiến lược của tổ chức

Thiết lập, quản trị mục tiêu chung và kết quả then chốt

button chek 01 Thống nhất chiến lược của toàn doanh nghiệp và số liệu để đánh giá mục tiêu, quá trình hoàn thành.

tinh nang sales 06
tinh nang sales 07

Kết nối nhà quản lý và nhân viên với mục tiêu chung của doanh nghiệp

button chek 01 Mục tiêu của công ty trở nên minh bạch và dễ dàng để tiếp cận bởi toàn bộ các nhân viên.

tinh nang sales 06

Thiết lập, quản trị mục tiêu chung và kết quả then chốt

button chek 01 Thống nhất chiến lược của toàn doanh nghiệp và số liệu để đánh giá mục tiêu, quá trình hoàn thành.

Đăng ký
tinh nang sales 07

Kết nối nhà quản lý và nhân viên với mục tiêu chung của doanh nghiệp

button chek 01 Mục tiêu của công ty trở nên minh bạch và dễ dàng để tiếp cận bởi toàn bộ các nhân viên.

Đăng ký

Paroda Position | Quản lý vị trí làm việc của từng nhân sự

Tiêu chuẩn hóa và sắp xếp một cách khoa học cấu trúc tổ chức doanh nghiệp

Sơ đồ tổ chức

button chek 01 Mô hình hóa cấu trúc tổ chức theo nhóm và phòng ban.
tinh nang sales 06
tinh nang sales 07

Vị trí công việc

button chek 01 Hệ thống hóa và tiêu chuẩn hóa các vị trí trong công ty.
tinh nang sales 06

Sơ đồ tổ chức

button chek 01 Mô hình hóa cấu trúc tổ chức theo nhóm và phòng ban.
Đăng ký
tinh nang sales 07

Vị trí công việc

button chek 01 Hệ thống hóa và tiêu chuẩn hóa các vị trí trong công ty.
Đăng ký

Hơn 2000+ doanh nghiệp đã lựa chọn Paroda

Xây dựng môi trường làm việc gắn kết – hiệu quả với chi phí tối ưu

turgament
sang sach
quang phong
nu cuoi viet
mona
minh khang
hung viet
hong quang
green house
ecottage
an nhien spa
an binh
cautructuanlam 1
hong phat 68 1
innamninh 1
nhat nuoc 1
namsonquoc 1

Lưu trữ toàn bộ các tài liệu, tri thức của doanh nghiệp với Paroda FAQ

Đăng ký ngay

Lưu trữ toàn bộ các tài liệu, tri thức của doanh nghiệp với Paroda FAQ

Đăng ký ngay