Cơ bản
99.000đ

(User/ tháng)

Số lượng người dùng: >=3

Phí khởi tạo: FREE

Quản lý Khách hàng 360?
Quản lý đầu mối (Khách hàng tiềm năng)
Quản lý Cơ hội bán hàng
Quản lý Báo giá
Quản lý Đơn hàng
Quản lý Hợp đồng
Quản lý Sản phẩm/ dịch vụ?
Quản lý Nhà cung cấp
Quản lý Đơn mua hàng
Quản lý Bảng giá
Quản lý Hoạt động, lịch làm việc
Tích hợp Website / Landing Page
Tích hợp Paroda Website
Thông báo
Báo cáo
Dung lượng lưu trữ (SSD)?
Đăng ký
chuyên nghiệp
169.000đ

(User/ tháng)

Số lượng người dùng: >=5

Phí khởi tạo: FREE

SỞ HỮU TẤT CẢ CÁC TÍNH NĂNG GÓI NÂNG CAO
Quản lý Khách hàng 360?
Quản lý Sản phẩm/ dịch vụ?
Tích hợp SMS Brandname
Custom field
Dung lượng lưu trữ (SSD)?
Đăng ký