start up
149.000đ/ THÁNG
Dành cho cửa hàng nhỏ mới kinh doanh
Nhân viên bán hàng?
Cửa hàng?
Quản lý kho hàng
Quản lý bán hàng
Báo cáo bán hàng
Tính tiền & in hóa đơn
Quản lý khách hàng
Chức năng Tìm kiếm theo mã sản phẩm
Quản lý từ xa
Kết nối thiết bị bán hàng
Kết nối Website bán hàng
Kết nối hệ thống CRM
Đăng ký