Ứng dụng

QUẢN LÝ THU CHI DỰ ÁN – CÔNG VIỆC

Quản lý thu chi – công nợ của công việc/ dự án rõ ràng, rành mạch

Đăng ký
Upload Image...

Ứng dụng

QUẢN LÝ THU CHI DỰ ÁN – CÔNG VIỆC

Quản lý thu chi – công nợ của công việc/ dự án rõ ràng, rành mạch

Đăng ký
Upload Image...

Giới thiệu

Giúp doanh nghiệp kiểm soát được dòng tiền ra – vào của dự án/ công việc chặt chẽ, dễ dàng lưu trữ và quản lý hoạt động tài chính nội bộ của doanh nghiệp, không còn nỗi lo thất thoát

Paroda Contact – Accounts | Quản lý thông tin người liên hệ – profile doanh nghiệp

Quản lý thông tin người liên hệ – profile doanh nghiệp là quá trình đối chiếu và sắp xếp thông tin liên hệ. Theo dõi tương tác của khách hàng, tăng chuyển đổi và thúc đẩy doanh số bán hàng của bạn.

Hồ sơ liên lạc – nơi lưu trữ thông tin người liên hệ

button chek 01 Nắm bắt toàn bộ thông tin khách hàng và có góc nhìn tổng quan về dữ liệu.

button chek 01 Dễ dàng theo dõi nắm được thông tin khách hàng một cách nhanh chóng và cụ thể: từ thông tin khách hàng, nhật ký giao dịch, đặc điểm khách hàng, cho đến báo cáo.

button chek 01 Tiết kiệm thời gian quản lý, tìm kiếm và báo cáo.

button chek 01 Không còn tình trạng bỏ sót và mất dữ liệu khách hàng.

tinh nang sales 06
tinh nang sales 07

Tìm kiếm thông tin người liên hệ để tiết kiệm thời gian nhanh chóng tương tác

button chek 01 Tìm bất kỳ liên hệ nào với bất kỳ thông tin hạn chế nào mà bạn có. Ngay cả một phần thông tin hồ sơ cũng đủ để tìm các địa chỉ liên hệ.

Dễ dàng tiếp cận với khách hàng của mình

button chek 01 Thuận tiện cho việc chăm sóc từng đối tượng khách hàng cụ thể.

button chek 01 Chủ động đánh giá tiến trình tiếp cận khách hàng, giúp nhân viên dễ dàng trong việc tương tác.

tinh nang sales 06
tinh nang sales 07

Kết nối dữ liệu, liên kết các cá nhân & phòng ban liên quan

button chek 01 Chủ động phối hợp trong quá trình làm việc với khách hàng.

button chek 01 Chia sẻ dữ liệu: thông tin khách hàng, hợp đồng, giao dịch, báo giá, cơ hội liên quan đến khách hàng.

button chek 01 Giúp quy trình từ bán hàng đến support được vận hành một cách hiệu quả.

tinh nang sales 06

Hồ sơ liên lạc – nơi lưu trữ thông tin người liên hệ

button chek 01 Nắm bắt toàn bộ thông tin khách hàng và có góc nhìn tổng quan về dữ liệu.

button chek 01 Dễ dàng theo dõi nắm được thông tin khách hàng một cách nhanh chóng và cụ thể: từ thông tin khách hàng, nhật ký giao dịch, đặc điểm khách hàng, cho đến báo cáo.

button chek 01 Tiết kiệm thời gian quản lý, tìm kiếm và báo cáo.

button chek 01 Không còn tình trạng bỏ sót và mất dữ liệu khách hàng.

Đăng ký
tinh nang sales 07

Tìm kiếm thông tin người liên hệ để tiết kiệm thời gian nhanh chóng tương tác

button chek 01 Tìm bất kỳ liên hệ nào với bất kỳ thông tin hạn chế nào mà bạn có. Ngay cả một phần thông tin hồ sơ cũng đủ để tìm các địa chỉ liên hệ.

Đăng ký

Dễ dàng tiếp cận với khách hàng của mình

button chek 01 Thuận tiện cho việc chăm sóc từng đối tượng khách hàng cụ thể.

button chek 01 Chủ động đánh giá tiến trình tiếp cận khách hàng, giúp nhân viên dễ dàng trong việc tương tác.

tinh nang sales 06
Đăng ký
tinh nang sales 07

Kết nối dữ liệu, liên kết các cá nhân & phòng ban liên quan

button chek 01 Chủ động phối hợp trong quá trình làm việc với khách hàng.

button chek 01 Chia sẻ dữ liệu: thông tin khách hàng, hợp đồng, giao dịch, báo giá, cơ hội liên quan đến khách hàng.

button chek 01 Giúp quy trình từ bán hàng đến support được vận hành một cách hiệu quả.

Đăng ký

Paroda Receipt | Quản lý phiếu thu

Kiểm soát dòng tiền thu vào một cách chặt chẽ, dễ dàng lưu trữ và quản lý hoạt động thu của doanh nghiệp, không còn nỗi lo thất thu, hạn chế giấy tờ, sổ sách

Tạo mới phiếu thu

button chek 01 Tạo phiếu thu nhanh chóng với rất nhiều thông tin được quản lý như tên phiếu thu, tình trạng thu, số tiền, dự án/ công việc nào, liên quan đến liên hệ/ công ty nào, ngày thu,…

button chek 01 Người dùng có thể tải thông tin phiếu thu của khách hàng từ File Exel lên hệ thống để quản trị thông tin tập trung.

button chek 01 Từ khách hàng, hợp đồng, người dùng tạo phiếu thu trực tiếp ngay trên phần mềm theo các ứng dụng liên quan.

button chek 01 Có thể nhân bản phiếu thu cũ, chỉnh sửa thông tin để tạo thành phiếu thu mới, giúp tiết kiệm thời gian tối đa cho người dùng.

button chek 01 Phiếu thu được liên kết trực tiếp với đơn hàng, hợp đồng, thông tin khách hàng,… để tránh tình trạng mất hay sai sót số liệu dòng tiền vào.

tinh nang sales 06
Paroda Sales 03

Quản lý thông tin phiếu thu

button chek 01 Lưu trữ phiếu thu trên một cơ sở dữ liệu tập trung mà tại đó bạn có thể quản lý, theo dõi và tìm kiếm một cách dễ dàng và nhanh chóng

button chek 01 Số hoá toàn bộ phiếu thu của doanh nghiệp lên hệ thống, tránh tình trạng nhầm lẫn số liệu do lưu trữ thủ công.

button chek 01 Dễ dàng xem và quản lý phiếu thu theo nhu cầu để phục vụ cho việc kiểm tra, đánh giá như danh sách phiếu chi theo từng thời gian (tháng, quý, năm…), tình trạng phiếu thu (chưa thu, đã thu, đã hủy…).

button chek 01 Trao đổi nội bộ giữa các thành viên ngay trong phần trao đổi của từng phiếu thu.

Thống kê báo cáo công nợ

button chek 01 Có một cái nhìn tổng quan cũng như chi tiết về tình hình công nợ thu của doanh nghiệp mình thông qua những báo cáo được chạy theo thời gian thực theo: thời gian, đến hạn phải thu, tất cả công nợ phải thu, top khách hàng có công nợ cao nhất, top khách hàng trễ hạn nhất,…

Paroda Sales 04
tinh nang sales 06

Tạo mới phiếu thu

button chek 01 Tạo phiếu thu nhanh chóng với rất nhều thông tin được quản lý như tên phiếu thu, tình trạng thu, số tiền, dự án/ công việc nào, liên quan đến liên hệ/ công ty nào, ngày thu,…

button chek 01 Người dùng có thể tải thông tin phiếu thu của khách hàng từ File Exel lên hệ thống để quản trị thông tin tập trung.

button chek 01 Từ khách hàng, hợp đồng, người dùng tạo phiếu thu trực tiếp ngay trên phần mềm theo các ứng dụng liên quan.

button chek 01 Có thể nhân bản phiếu thu cũ, chỉnh sửa thông tin để tạo thành phiếu thu mới, giúp tiết kiệm thời gian tối đa cho người dùng.

button chek 01 Phiếu thu được liên kết trực tiếp với đơn hàng, hợp đồng, thông tin khách hàng,… để tránh tình trạng mất hay sai sót số liệu dòng tiền vào.

Đăng ký
Paroda Sales 03

Quản lý thông tin phiếu thu

button chek 01 Lưu trữ phiếu thu trên một cơ sở dữ liệu tập trung mà tại đó bạn có thể quản lý, theo dõi và tìm kiếm một cách dễ dàng và nhanh chóng

button chek 01 Số hoá toàn bộ phiếu thu của doanh nghiệp lên hệ thống, tránh tình trạng nhầm lẫn số liệu do lưu trữ thủ công.

button chek 01 Dễ dàng xem và quản lý phiếu thu theo nhu cầu để phục vụ cho việc kiểm tra, đánh giá như danh sách phiếu chi theo từng thời gian (tháng, quý, năm…), tình trạng phiếu thu (chưa thu, đã thu, đã hủy…).

button chek 01 Trao đổi nội bộ giữa các thành viên ngay trong phần trao đổi của từng phiếu thu.

Đăng ký
Paroda Sales 04

Thống kê báo cáo công nợ

button chek 01 Có một cái nhìn tổng quan cũng như chi tiết về tình hình công nợ thu của doanh nghiệp mình thông qua những báo cáo được chạy theo thời gian thực theo: thời gian, đến hạn phải thu, tất cả công nợ phải thu, top khách hàng có công nợ cao nhất, top khách hàng trễ hạn nhất,…

Đăng ký

Paroda Payment | Quản lý phiếu thu

Kiểm soát dòng tiền ra một cách chặt chẽ, dễ dàng lưu trữ và quản lý hoạt động chi của doanh nghiệp, không còn nỗi lo thất thu, hạn chế giấy tờ, sổ sách

Tạo mới phiếu chi

button chek 01 Tạo phiếu chi nhanh chóng với rất nhiều thông tin được quản lý như tên phiếu chi, tình trạng chi, số tiền, dự án/ công việc nào, liên quan đến liên hệ/ công ty nào, ngày chi,…

button chek 01 Người dùng có thể tải thông tin phiếu chi của khách hàng từ File Exel lên hệ thống để quản trị thông tin tập trung.

button chek 01 Từ khách hàng, đơn hàng bán hàng, đơn hàng nhập,… người dùng tạo phiếu chi trực tiếp ngay trên phần mềm theo các ứng dụng liên quan.

button chek 01 Có thể nhân bản phiếu chi cũ, chỉnh sửa thông tin để tạo thành phiếu chi mới, giúp tiết kiệm thời gian tối đa cho người dùng.

button chek 01 Phiếu chi được liên kết trực tiếp với đơn hàng, hợp đồng, thông tin khách hàng,… để tránh tình trạng mất hay sai sót số liệu dòng tiền ra.

tinh nang sales 06
Paroda Sales 03

Quản lý thông tin phiếu chi

button chek 01 Lưu trữ phiếu chi trên một cơ sở dữ liệu tập trung mà tại đó bạn có thể quản lý, theo dõi và tìm kiếm một cách dễ dàng và nhanh chóng

button chek 01 Số hoá toàn bộ phiếu chi của doanh nghiệp lên hệ thống, tránh tình trạng nhầm lẫn số liệu do lưu trữ thủ công.

button chek 01 Dễ dàng xem và quản lý phiếu chi theo nhu cầu để phục vụ cho việc kiểm tra, đánh giá như danh sách phiếu chi theo từng thời gian (tháng, quý, năm…), tình trạng phiếu chi (chưa chi, đã duyệt, đã chi, đã hủy…).

button chek 01 Trao đổi nội bộ giữa các thành viên ngay trong phần trao đổi của từng phiếu chi.

Thống kê báo cáo công nợ

button chek 01 Có một cái nhìn tổng quan cũng như chi tiết về tình hình chi tiêu của doanh nghiệp mình thông qua những báo cáo được chạy theo thời gian thực theo: thời gian, tất cả công nợ cần phải chi, tất cả công nợ đến hạn phải chi,…

Paroda Sales 04
tinh nang sales 06

Tạo mới phiếu chi

button chek 01 Tạo phiếu chi nhanh chóng với rất nhiều thông tin được quản lý như tên phiếu chi, tình trạng chi, số tiền, dự án/ công việc nào, liên quan đến liên hệ/ công ty nào, ngày chi,…

button chek 01 Người dùng có thể tải thông tin phiếu chi của khách hàng từ File Exel lên hệ thống để quản trị thông tin tập trung.

button chek 01 Từ khách hàng, đơn hàng bán hàng, đơn hàng nhập,… người dùng tạo phiếu chi trực tiếp ngay trên phần mềm theo các ứng dụng liên quan.

button chek 01 Có thể nhân bản phiếu chi cũ, chỉnh sửa thông tin để tạo thành phiếu chi mới, giúp tiết kiệm thời gian tối đa cho người dùng.

button chek 01 Phiếu chi được liên kết trực tiếp với đơn hàng, hợp đồng, thông tin khách hàng,… để tránh tình trạng mất hay sai sót số liệu dòng tiền ra.

Paroda Sales 03

Quản lý thông tin phiếu chi

button chek 01 Lưu trữ phiếu chi trên một cơ sở dữ liệu tập trung mà tại đó bạn có thể quản lý, theo dõi và tìm kiếm một cách dễ dàng và nhanh chóng

button chek 01 Số hoá toàn bộ phiếu chi của doanh nghiệp lên hệ thống, tránh tình trạng nhầm lẫn số liệu do lưu trữ thủ công.

button chek 01 Dễ dàng xem và quản lý phiếu chi theo nhu cầu để phục vụ cho việc kiểm tra, đánh giá như danh sách phiếu chi theo từng thời gian (tháng, quý, năm…), tình trạng phiếu chi (chưa chi, đã duyệt, đã chi, đã hủy…).

button chek 01 Trao đổi nội bộ giữa các thành viên ngay trong phần trao đổi của từng phiếu chi.

Đăng ký
Paroda Sales 04

Thống kê báo cáo công nợ

button chek 01 Có một cái nhìn tổng quan cũng như chi tiết về tình hình chi tiêu của doanh nghiệp mình thông qua những báo cáo được chạy theo thời gian thực theo: thời gian, tất cả công nợ cần phải chi, tất cả công nợ đến hạn phải chi,…

Đăng ký

Hơn 2000+ doanh nghiệp đã lựa chọn Paroda

Xây dựng môi trường làm việc gắn kết – hiệu quả với chi phí tối ưu

turgament
sang sach
quang phong
nu cuoi viet
mona
minh khang
hung viet
hong quang
green house
ecottage
an nhien spa
an binh
cautructuanlam 1
hong phat 68 1
innamninh 1
nhat nuoc 1
namsonquoc 1

Quản lý Tài chính nội bộ với Paroda Receipt – Payment  – Invoice

Đăng ký ngay

Quản lý Tài chính nội bộ với Paroda Receipt – Payment  – Invoice

Đăng ký ngay