Ứng dụng

QUẢN LÝ TÀI SẢN TRI THỨC

Giải pháp hỏi đáp, trao đổi các kiến thức trong nội bộ doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp xây dựng văn hóa cùng nhau học tập và chia sẻ tri thức giữa các nhân viên

Đăng ký
Upload Image...

Ứng dụng

QUẢN LÝ TÀI SẢN TRI THỨC

Giải pháp hỏi đáp, trao đổi các kiến thức trong nội bộ doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp xây dựng văn hóa cùng nhau học tập và chia sẻ tri thức giữa các nhân viên

Đăng ký
Upload Image...

Paroda FAQ | Hỏi đáp và quản lý tài sản tri thức

Quản lý tài sản tri thức là công cụ quản trị, lưu trữ tài liệu, chia sẻ và sử dụng một cách tối ưu nhất nguồn lực tri thức. Mục đích của nó là đảm bảo những tài sản liên quan đến tri thức được sử dụng thích hợp và hiệu quả

Khởi tạo kiến thức

button chek 01 Cho phép tạo mới kiến thức một cách dễ dàng, trực quan

button chek 01 Dễ dàng theo dõi nắm bắt được các kiến thức được lưu trữ 

button chek 01 Chia sẻ kiến thức và cộng tác cùng đồng nghiệp trên cơ sở tri thức

tinh nang sales 06
tinh nang sales 07

Tìm kiếm, trao đổi tri thức nhanh chóng

button chek 01 Hiển thị các câu hỏi bạn quan tâm và theo dõi

button chek 01 Tiết kiệm thời gian quản lý, tìm kiếm kiến thức

button chek 01 Dễ dàng đính kèm file và lưu trữ tài liệu 

Xây dựng văn hóa học tập và hỏi đáp

button chek 01 Với Paroda, mọi nhân viên có thể dễ dàng đặt câu hỏi và chia sẻ những hiểu biết của mình về các vấn đề trong công việc và doanh nghiệp.

tinh nang sales 06
tinh nang sales 07

Thúc đẩy tương tác, trao đổi

button chek 01 Giao diện mang tính tương tác cao giúp tăng cường trao đổi giữa các thành viên về các câu hỏi và lĩnh vực được đưa ra, bảng xếp hạng tăng tính cạnh tranh.

Tạo dựng kho tri thức khổng lồ

button chek 01 Mỗi câu trả lời là một tri thức của doanh nghiệp được ghi chép lại đồng thời các thành viên có thể chia sẻ tài liệu của mình để xây dựng kho tài liệu cho doanh nghiệp.

tinh nang sales 07
tinh nang sales 06

Khởi tạo kiến thức

button chek 01 Cho phép tạo mới kiến thức một cách dễ dàng, trực quan

button chek 01 Dễ dàng theo dõi nắm bắt được các kiến thức được lưu trữ 

button chek 01 Chia sẻ kiến thức và cộng tác cùng đồng nghiệp trên cơ sở tri thức

Đăng ký
tinh nang sales 07

Tìm kiếm, trao đổi tri thức nhanh chóng

button chek 01 Hiển thị các câu hỏi bạn quan tâm và theo dõi

button chek 01 Tiết kiệm thời gian quản lý, tìm kiếm kiến thức

button chek 01 Dễ dàng đính kèm file và lưu trữ tài liệu 

Đăng ký
tinh nang sales 06

Xây dựng văn hóa học tập và hỏi đáp

button chek 01 Với Paroda, mọi nhân viên có thể dễ dàng đặt câu hỏi và chia sẻ những hiểu biết của mình về các vấn đề trong công việc và doanh nghiệp.

Đăng ký
tinh nang sales 06

Thúc đẩy tương tác, trao đổi

button chek 01 Giao diện mang tính tương tác cao giúp tăng cường trao đổi giữa các thành viên về các câu hỏi và lĩnh vực được đưa ra, bảng xếp hạng tăng tính cạnh tranh.

Đăng ký
tinh nang sales 06

Tạo dựng kho tri thức khổng lồ

button chek 01 Mỗi câu trả lời là một tri thức của doanh nghiệp được ghi chép lại đồng thời các thành viên có thể chia sẻ tài liệu của mình để xây dựng kho tài liệu cho doanh nghiệp.

Đăng ký

Hơn 2000+ doanh nghiệp đã lựa chọn Paroda

Xây dựng môi trường làm việc gắn kết – hiệu quả với chi phí tối ưu

turgament
sang sach
quang phong
nu cuoi viet
mona
minh khang
hung viet
hong quang
green house
ecottage
an nhien spa
an binh
cautructuanlam 1
hong phat 68 1
innamninh 1
nhat nuoc 1
namsonquoc 1

Lưu trữ toàn bộ các tài liệu, tri thức của doanh nghiệp với Paroda FAQ

Đăng ký ngay

Lưu trữ toàn bộ các tài liệu, tri thức của doanh nghiệp với Paroda FAQ

Đăng ký ngay