Ứng dụng

QUẢN LÝ ĐÁNH GIÁ KPI

Ứng dụng quản lý đánh giá KPI giúp đánh giá minh bạch, chính xác hiệu suất làm việc thực tế của nhân viên.

Đăng ký
Upload Image...

Ứng dụng

QUẢN LÝ ĐÁNH GIÁ KPI

Ứng dụng quản lý đánh giá KPI giúp đánh giá minh bạch, chính xác hiệu suất làm việc thực tế của nhân viên.

Đăng ký
Upload Image...

Giới thiệu

Là giải pháp đo lường, đánh giá hiệu quả việc đạt được mục tiêu của tổ chức, bộ phận chức năng hay cá nhân thông qua SỐ LIỆU, TỶ LỆ, CHỈ TIÊU ĐỊNH LƯỢNG. 

Ứng dụng quản lý đánh giá KPI đảm bảo yếu tố chính xác, minh bạch, đồng thời nâng cao năng suất làm việc của toàn doanh nghiệp.

Paroda KPI | Quản lý mục tiêu của từng cá nhân, đơn vị và phòng ban

Tính năng này cho phép doanh nghiệp quản lý thư viện các tiêu chí, chỉ tiêu và kết quả KPI của nhân viên trong tháng.

Thiết lập chỉ tiêu đánh giá

button chek 01 Có thể tạo lập tiêu chí, chỉ tiêu của các tiêu chí và mức độ quan trọng của từng tiêu chí.

button chek 01 Tùy biến thiết lập các công thức để đánh giá KPI theo ý muốn của nhà quản lý.

button chek 01 Dễ dàng số hóa tất cả các tiêu chí đánh giá, quản lý lưu trữ rõ ràng và chi tiết trên phần mềm.

tinh nang sales 06
tinh nang sales 07

Thiết lập bảng đánh giá

button chek 01 Có thể tạo bảng đánh giá vào ngày bất kỳ ngày nào đó trong tháng để đánh giá KPI của nhân sự.

button chek 01 Cho phép lựa chọn đa dạng số người đánh giá và tùy chỉnh tầm quan trọng của từng người đánh giá.

button chek 01 Kết quả đánh giá của nhân viên sẽ tự động chuyển đến cấp quản lý cao hơn để tiếp tục đánh giá nhân viên.

Đánh giá chỉ tiêu

button chek 01 Theo dõi trực quan kết quả đánh giá từng tiêu chí của mỗi người hay mỗi phòng ban, bộ phận.

button chek 01 Chỉ cần 1 Click, cấp trên ngay lập tức có thể xác nhận và chốt lại kết quả đánh giá.

tinh nang sales 06
tinh nang sales 06

Thiết lập chỉ tiêu đánh giá

button chek 01 Có thể tạo lập tiêu chí, chỉ tiêu của các tiêu chí và mức độ quan trọng của từng tiêu chí.

button chek 01 Tùy biến thiết lập các công thức để đánh giá KPI theo ý muốn của nhà quản lý.

button chek 01 Dễ dàng số hóa tất cả các tiêu chí đánh giá, quản lý lưu trữ rõ ràng và chi tiết trên phần mềm.

Đăng ký
tinh nang sales 07

Thiết lập bảng đánh giá

button chek 01 Có thể tạo bảng đánh giá vào ngày bất kỳ ngày nào đó trong tháng để đánh giá KPI của nhân sự.

button chek 01 Cho phép lựa chọn đa dạng số người đánh giá và tùy chỉnh tầm quan trọng của từng người đánh giá.

button chek 01 Kết quả đánh giá của nhân viên sẽ tự động chuyển đến cấp quản lý cao hơn để tiếp tục đánh giá nhân viên.

Đăng ký
tinh nang sales 06

Đánh giá chỉ tiêu

button chek 01 Theo dõi trực quan kết quả đánh giá từng tiêu chí của mỗi người hay mỗi phòng ban, bộ phận.

button chek 01 Chỉ cần 1 Click, cấp trên ngay lập tức có thể xác nhận và chốt lại kết quả đánh giá.

Đăng ký

Hơn 2000+ doanh nghiệp đã lựa chọn Paroda

Xây dựng môi trường làm việc gắn kết – hiệu quả với chi phí tối ưu

turgament
sang sach
quang phong
nu cuoi viet
mona
minh khang
hung viet
hong quang
green house
ecottage
an nhien spa
an binh
cautructuanlam 1
hong phat 68 1
innamninh 1
nhat nuoc 1
namsonquoc 1

Tăng hiệu suất làm việc lên gấp 3 lần với Paroda KPI

Đăng ký ngay

Tăng hiệu suất làm việc lên gấp 3 lần với Paroda KPI

Đăng ký ngay