Ứng dụng

CHĂM SÓC BÁN HÀNG – DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Quản lý các yêu cầu hỗ trợ cũng như đưa ra kế hoạch hỗ trợ khách hàng tốt hơn
Đăng ký
Upload Image...

Ứng dụng

BÁN HÀNG TỰ ĐỘNG

Quản lý, lưu trữ tự động và chuyên nghiệp

Đăng ký
Upload Image...

Giới thiệu

Đa dạng các kênh chăm sóc như Tổng đài, SMS, Email, Facebook, Zalo… giúp tăng khả năng tương tác với khách hàng. Giảm thiểu thời gian và công sức nhờ vào kịch bản được xây dựng tự động nhưng vẫn đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Paroda Ticket| Quản lý Ticket

Hỗ trợ khách hàng là một trong những yếu tố quyết định đến hiệu quả kinh doanh cũng như là sự hài lòng của khách hàng đối với doanh nghiệp. Vì vậy, một kênh hỗ trợ nơi mà khách hàng có thể gửi những yêu cầu và nhân viên chăm sóc khách hàng có thể quản lý và hỗ trợ trực tiếp sẽ là thứ mà mọi doanh nghiệp nên có. Nếu bạn đang tìm kiếm một hệ thống như vậy cho doanh nghiệp mình thì module yêu cầu hỗ trợ trong Paroda sẽ là kết quả tìm kiếm dành cho bạn.

Ticket là một tập hợp các chức năng liên quan để xử lý các vấn đề hỗ trợ khách hàng, truy vấn, và các yêu cầu dịch vụ khác. Một Ticket được sử dụng cho một yêu cầu hỗ trợ từ một khách hàng. Cung cấp các tính năng quản lý Ticket.

Nhận và quản lý Ticket từ khách hàng

button chek 01 Ticket có thể được tạo một cách tự động khi khách hàng gửi Ticket trên cổng thông tin hỗ trợ khách hàng (Customer Portal) hoặc bạn có thể dễ dàng tạo mới một Ticket trên Paroda khi khách hàng yêu cầu hỗ trợ qua những kênh hỗ trợ khác như tổng đài Call Center, mạng xã hội (Facebook, Zalo…) hay Email…

button chek 01 Với mỗi Ticket ngoài những thông tin cơ bản như nội dung cần hỗ trợ, khách hàng cần hỗ trợ, người phụ trách thì bạn còn có thể quản lý mức độ ưu tiên cũng như mức độ nghiêm trọng của từng yêu cầu từ đó có thể đưa ra hướng xử lý để đảm bảo hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất và nhanh chóng nhất có thể.

button chek 01 Mỗi yêu cầu hỗ trợ thể hiện rõ tình trạng của yêu cầu (mới, đang tiến hành, chờ phải hồi, đã hoàn thành) giúp người hỗ trợ theo dõi được xuyên suốt quá trình hỗ trợ qua từng giai đoạn.

tinh nang sales 06
Paroda Sales 03

Quản lý danh sách Ticket

button chek 01 Module yêu cầu hỗ trợ cung cấp cho bạn khả năng quản lý mạnh mẽ các yêu cầu hỗ trợ giúp cho việc quản lý cũng như là đưa ra kế hoạch hỗ trợ khách hàng tốt hơn.

– Quản lý tất cả danh sách yêu cầu hỗ trợ với đầy đủ các thông tin theo dạng bảng hoặc theo dạng biểu đồ báo cáo.

– Quản lý danh sách yêu cầu hỗ trợ theo tình trạng: mới, đang tiến hành, chờ phản hồi, đã hoàn thành.

– Quản lý danh sách yêu cầu hỗ trợ theo mức độ ưu tiên: thấp, bình thường, cao, rất cao.

– Quản lý danh sách yêu cầu hỗ trợ theo mức độ nghiêm trọng: thấp, trung bình, cao, rất cao.

button chek 01 Hoặc có thể dễ dàng tùy biến bằng cách đặt nhiều tiêu chí khác nhau để lọc ra danh sách, báo cáo, biểu đồ để dễ dàng quản lý tùy theo mục đích của người quản lý.

Gửi thông tin Ticket và báo cáo qua Email

button chek 01 Thiết lập tự động gửi báo cáo về yêu cầu hỗ trợ định kỳ qua email với nội dung báo cáo do bạn tùy biến theo nhu cầu. Ngoài ra bạn cũng có thể gửi nội dung yêu cầu cũng như là tình trạng xử lý yêu cầu đến khách hàng qua email.

Paroda Sales 04
Paroda Sales 03

Thống kế báo cáo các Ticket một cách trực quan

button chek 01 Với Paroda người quản lý và nhân viên chăm sóc khách hàng có thể quan sát được tất cả các thống kê có liên quan đến Ticket của khách hàng ngay trên màn hình Dashboard.

button chek 01 Có cái nhìn trực quan và dễ dàng nắm bắt kết quả chức năng này còn giúp nhân viên chăm sóc khách hàng không bỏ quên các ticket của khách hàng.

tinh nang sales 06

Nhận và quản lý Ticket từ khách hàng

button chek 01 Ticket có thể được tạo một cách tự động khi khách hàng gửi Ticket trên cổng thông tin hỗ trợ khách hàng (Customer Portal) hoặc bạn có thể dễ dàng tạo mới một Ticket trên Paroda khi khách hàng yêu cầu hỗ trợ qua những kênh hỗ trợ khác như tổng đài Call Center, mạng xã hội (Facebook, Zalo…) hay Email…

button chek 01 Với mỗi Ticket ngoài những thông tin cơ bản như nội dung cần hỗ trợ, khách hàng cần hỗ trợ, người phụ trách thì bạn còn có thể quản lý mức độ ưu tiên cũng như mức độ nghiêm trọng của từng yêu cầu từ đó có thể đưa ra hướng xử lý để đảm bảo hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất và nhanh chóng nhất có thể.

button chek 01 Mỗi yêu cầu hỗ trợ thể hiện rõ tình trạng của yêu cầu (mới, đang tiến hành, chờ phải hồi, đã hoàn thành) giúp người hỗ trợ theo dõi được xuyên suốt quá trình hỗ trợ qua từng giai đoạn.

Đăng ký
Paroda Sales 03

Quản lý danh sách Ticket

button chek 01 Module yêu cầu hỗ trợ cung cấp cho bạn khả năng quản lý mạnh mẽ các yêu cầu hỗ trợ giúp cho việc quản lý cũng như là đưa ra kế hoạch hỗ trợ khách hàng tốt hơn.

– Quản lý tất cả danh sách yêu cầu hỗ trợ với đầy đủ các thông tin theo dạng bảng hoặc theo dạng biểu đồ báo cáo.

– Quản lý danh sách yêu cầu hỗ trợ theo tình trạng: mới, đang tiến hành, chờ phản hồi, đã hoàn thành.

– Quản lý danh sách yêu cầu hỗ trợ theo mức độ ưu tiên: thấp, bình thường, cao, rất cao.

– Quản lý danh sách yêu cầu hỗ trợ theo mức độ nghiêm trọng: thấp, trung bình, cao, rất cao.

button chek 01 Hoặc có thể dễ dàng tùy biến bằng cách đặt nhiều tiêu chí khác nhau để lọc ra danh sách, báo cáo, biểu đồ để dễ dàng quản lý tùy theo mục đích của người quản lý.

Đăng ký
Paroda Sales 04

Gửi thông tin Ticket và báo cáo qua Email

button chek 01 Thiết lập tự động gửi báo cáo về yêu cầu hỗ trợ định kỳ qua email với nội dung báo cáo do bạn tùy biến theo nhu cầu. Ngoài ra bạn cũng có thể gửi nội dung yêu cầu cũng như là tình trạng xử lý yêu cầu đến khách hàng qua email.

Đăng ký
Paroda Sales 03

Thống kế báo cáo các Ticket một cách trực quan

button chek 01 Với Paroda người quản lý và nhân viên chăm sóc khách hàng có thể quan sát được tất cả các thống kê có liên quan đến Ticket của khách hàng ngay trên màn hình Dashboard.

button chek 01 Có cái nhìn trực quan và dễ dàng nắm bắt kết quả chức năng này còn giúp nhân viên chăm sóc khách hàng không bỏ quên các ticket của khách hàng.

Đăng ký

Hơn 2000+ doanh nghiệp đã lựa chọn Paroda

Xây dựng môi trường làm việc gắn kết – hiệu quả với chi phí tối ưu

turgament
sang sach
quang phong
nu cuoi viet
mona
minh khang
hung viet
hong quang
green house
ecottage
an nhien spa
an binh
cautructuanlam 1
hong phat 68 1
innamninh 1
nhat nuoc 1
namsonquoc 1

Quản lý Tài chính nội bộ với Paroda Receipt – Payment  – Invoice

Đăng ký ngay

Quản lý Tài chính nội bộ với Paroda Receipt – Payment  – Invoice

Đăng ký ngay