Ứng dụng

QUẢN LÝ CHẤM CÔNG, NGHỈ PHÉP

Tự động hóa thủ tục chấm công, quản lý và lưu trữ dữ liệu chấm công giúp cho việc khai thác, cập nhật dữ liệu nhanh chóng, đơn giản

Đăng ký
Upload Image...

Ứng dụng

QUẢN LÝ CHẤM CÔNG, NGHỈ PHÉP

Tự động hóa thủ tục chấm công, quản lý và lưu trữ dữ liệu chấm công giúp cho việc khai thác, cập nhật dữ liệu nhanh chóng, đơn giản

Đăng ký
Upload Image...

Giới thiệu

Giúp đổi mới hình thức chấm công cho các doanh nghiệp bằng khuôn mặt + kết hợp định vị vị trí chấm công qua GPS, Wifi. Khắc phục triệt để các vấn đề máy chấm công vân tay không thể đáp ứng, đang là phần mềm chấm công hiệu quả và được nhiều doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay. 

Paroda Checkin | Quản lý thời gian checkin/ checkout

Giúp lưu trữ, kiểm soát dữ liệu chấm công nhân viên

Hiển thị thông tin chấm công nhanh chóng đến nhân viên và quản lý

button chek 01 Ghi nhận thông tin chấm công sớm nhất và muộn nhất trên bảng chấm công chung.

button chek 01 Hiển thị thông tin tất cả các lần chấm công khi click vào detail chấm công của nhân viên.

tinh nang sales 06
tinh nang sales 07

Hiển thị thông tin chấm công với từng cá nhân người dùng

button chek 01 Dữ liệu chấm công xem thời gian chấm công với các trạng thái đúng giờ, muộn giờ.

button chek 01 Hiển thị thông tin ngày nghỉ trong tháng.

Tìm kiếm, kiểm soát thông tin nhanh chóng

button chek 01 Nhanh chóng tìm kiếm theo thời gian và tên nhân viên.

button chek 01 Bộ lọc linh hoạt giúp người dùng tìm kiếm dễ dàng.

button chek 01 Import dữ liệu dễ dàng cập nhật với tính năng import dữ liệu checkin.
tinh nang sales 06
tinh nang sales 06

Hiển thị thông tin chấm công nhanh chóng đến nhân viên và quản lý

button chek 01 Ghi nhận thông tin chấm công sớm nhất và muộn nhất trên bảng chấm công chung.

button chek 01 Hiển thị thông tin tất cả các lần chấm công khi click vào detail chấm công của nhân viên.

Đăng ký
tinh nang sales 07

Hiển thị thông tin chấm công với từng cá nhân người dùng

button chek 01 Dữ liệu chấm công xem thời gian chấm công với các trạng thái đúng giờ, muộn giờ.

button chek 01 Hiển thị thông tin ngày nghỉ trong tháng.

Đăng ký
tinh nang sales 06

Tìm kiếm, kiểm soát thông tin nhanh chóng

button chek 01 Nhanh chóng tìm kiếm theo thời gian và tên nhân viên.

button chek 01 Bộ lọc linh hoạt giúp người dùng tìm kiếm dễ dàng.

button chek 01 Import dữ liệu dễ dàng cập nhật với tính năng import dữ liệu checkin.

Đăng ký

Paroda Leave | Quản lý tình trạng nghỉ phép của nhân viên

Giúp lưu trữ, kiểm soát dữ liệu nghỉ phép nhân viên

Linh hoạt thiết lập và quản lý các loại ngày nghỉ

button chek 01 Công ty có thể đễ dàng tạo, tùy chỉnh các loại ngày nghỉ khác nhau (nghỉ không lương, nghỉ ốm, nghỉ có lương,..) dựa trên phòng ban, chức năng, vị trí, v…v…

tinh nang sales 06
tinh nang sales 07

Theo dõi và thống kê số ngày phép tự động

button chek 01 Tự động cập nhật và thống kê số lượng ngày nghỉ và ngày phép của từng nhân viên trong công ty.

Ứng dụng quản lý, xử lý các yêu cầu về ngày nghỉ và lịch sử ngày nghỉ của nhân viên

button chek 01 Giúp nhân viên theo dõi được các ngày nghỉ và số lượng phép còn lại của mình và doanh nghiệp có thể nắm được tình trạng nhân viên đi làm, nhân viên nghỉ của công ty.

tinh nang sales 06
tinh nang sales 06

Linh hoạt thiết lập và quản lý các loại ngày nghỉ

button chek 01 Công ty có thể đễ dàng tạo, tùy chỉnh các loại ngày nghỉ khác nhau (nghỉ không lương, nghỉ ốm, nghỉ có lương,..) dựa trên phòng ban, chức năng, vị trí, v…v…

Đăng ký
tinh nang sales 07

Theo dõi và thống kê số ngày phép tự động

button chek 01 Tự động cập nhật và thống kê số lượng ngày nghỉ và ngày phép của từng nhân viên trong công ty.

Đăng ký
tinh nang sales 06

Ứng dụng quản lý, xử lý các yêu cầu về ngày nghỉ và lịch sử ngày nghỉ của nhân viên

button chek 01 Giúp nhân viên theo dõi được các ngày nghỉ và số lượng phép còn lại của mình và doanh nghiệp có thể nắm được tình trạng nhân viên đi làm, nhân viên nghỉ của công ty.

Đăng ký

Hơn 2000+ doanh nghiệp đã lựa chọn Paroda

Xây dựng môi trường làm việc gắn kết – hiệu quả với chi phí tối ưu

turgament
sang sach
quang phong
nu cuoi viet
mona
minh khang
hung viet
hong quang
green house
ecottage
an nhien spa
an binh
cautructuanlam 1
hong phat 68 1
innamninh 1
nhat nuoc 1
namsonquoc 1

Tăng hiệu suất làm việc lên gấp 3 lần với Paroda Checkin – Leave

Đăng ký ngay

Tăng hiệu suất làm việc lên gấp 3 lần với Paroda Checkin – Leave

Đăng ký ngay