Ứng dụng

QUẢN LÝ TUYỂN DỤNG

Quản lý toàn diện quy trình tuyển dụng khép kín một cách thông minh, tiện lợi và hiệu quả

Đăng ký
Upload Image...

Ứng dụng

QUẢN LÝ TUYỂN DỤNG

Quản lý toàn diện quy trình tuyển dụng khép kín một cách thông minh, tiện lợi và hiệu quả

Đăng ký
Upload Image...

Giới thiệu

Hỗ trợ tự động thu thập thông tin ứng viên và quản lý quá trình tuyển dụng: lọc CV, phỏng vấn hay lưu trữ hồ sơ ứng viên, báo cáo đánh giá,… giúp nâng cao hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí tuyển dụng cho doanh nghiệp.

Paroda Candidate| Quản lý hồ sơ ứng viên

Quản lý hồ sơ ứng viên hiệu quả, doanh nghiệp sẽ:

  • Tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức trong tuyển dụng nhờ nhanh chóng tìm được người phù hợp.
  • Onboarding dễ dàng nhờ việc các phòng ban liên quan đều có thể truy cập thông tin nhân viên mới để tổ chức giới thiệu, đào tạo, làm thủ tục nhận việc,…

Tạo và quản lý dữ liệu ứng viên

button chek 01 Lưu trữ tập trung toàn bộ dữ liệu hồ sơ ứng viên tại một nền tảng

button chek 01 Cập nhật nhanh thông tin cơ bản về ứng viên: bằng cấp, kinh nghiệm, địa chỉ liên hệ, nguồn CV, ngày ứng tuyển,…

button chek 01 Quản lý tình trạng và các giai đoạn phỏng vấn của ứng viên

button chek 01 Giao diện trực quan, đa chiều

tinh nang sales 06
tinh nang sales 07

Phân quyền

button chek 01 Phân quyền chặt chẽ trong việc theo dõi và quản lý dữ liệu ứng viên.

Ghi chú và đánh giá theo từng ứng viên

button chek 01 Cập nhật các ghi chú, thảo luận cho từng ứng viên

button chek 01 Ghi nhận lại hoạt động cuộc gọi trao đổi với ứng viên

tinh nang sales 06
tinh nang sales 06

Tạo và quản lý dữ liệu ứng viên

button chek 01 Lưu trữ tập trung toàn bộ dữ liệu hồ sơ ứng viên tại một nền tảng

button chek 01 Cập nhật nhanh thông tin cơ bản về ứng viên: bằng cấp, kinh nghiệm, địa chỉ liên hệ, nguồn CV, ngày ứng tuyển,…

button chek 01 Quản lý tình trạng và các giai đoạn phỏng vấn của ứng viên

button chek 01 Giao diện trực quan, đa chiều

Đăng ký
tinh nang sales 07

Phân quyền

button chek 01 Phân quyền chặt chẽ trong việc theo dõi và quản lý dữ liệu ứng viên.

Đăng ký
tinh nang sales 06

Ghi chú và đánh giá theo từng ứng viên

button chek 01 Cập nhật các ghi chú, thảo luận cho từng ứng viên

button chek 01 Ghi nhận lại hoạt động cuộc gọi trao đổi với ứng viên

Đăng ký

Paroda Interview | Lịch phỏng vấn ứng viên

Lịch phỏng vấn luôn làm bài toán đau đầu và mất rất nhiều thời gian của Nhà tuyển dụng. Sắp xếp lịch phỏng vấn với ứng viên và hội đồng phỏng vấn một cách hiệu quả sẽ giúp bộ phận tuyển dụng nâng cao năng suất làm việc.

Sắp xếp và tạo lịch phỏng vấn

button chek 01 Tạo và sắp xếp lịch phỏng vấn một cách hiệu quả giúp bộ phận tuyển dụng nâng cao năng suất làm việc.

button chek 01 Tạo và giao công việc hẹn phỏng vấn cho người phụ trách. Tự động đồng bộ công việc sang lịch biểu của người dùng.

button chek 01 Ghi chú và đánh giá trực tiếp trên hệ thống trong quá trình phỏng vấn.

tinh nang sales 06
tinh nang sales 07

Nhắc nhở và thông báo lịch phỏng vấn

button chek 01 Thông báo lịch phỏng vấn đến người tham gia phỏng vấn qua thông báo hoặc email theo nội dung cài đặt sẵn.

tinh nang sales 06

Sắp xếp và tạo lịch phỏng vấn

button chek 01 Tạo và sắp xếp lịch phỏng vấn một cách hiệu quả giúp bộ phận tuyển dụng nâng cao năng suất làm việc.

button chek 01 Tạo và giao công việc hẹn phỏng vấn cho người phụ trách. Tự động đồng bộ công việc sang lịch biểu của người dùng.

button chek 01 Ghi chú và đánh giá trực tiếp trên hệ thống trong quá trình phỏng vấn.

Đăng ký
tinh nang sales 07

Nhắc nhở và thông báo lịch phỏng vấn

button chek 01 Thông báo lịch phỏng vấn đến người tham gia phỏng vấn qua thông báo hoặc email theo nội dung cài đặt sẵn.

Đăng ký

Hơn 2000+ doanh nghiệp đã lựa chọn Paroda

Xây dựng môi trường làm việc gắn kết – hiệu quả với chi phí tối ưu

turgament
sang sach
quang phong
nu cuoi viet
mona
minh khang
hung viet
hong quang
green house
ecottage
an nhien spa
an binh
cautructuanlam 1
hong phat 68 1
innamninh 1
nhat nuoc 1
namsonquoc 1

Tăng 200% hiệu quả tuyển dụng với Paroda Cadidate – Interview

Đăng ký ngay

Tăng 200% hiệu quả tuyển dụng với Paroda Cadidate – Interview

Đăng ký ngay