Ứng dụng

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

Quản lý thông tin về khách hàng sẽ được tập trung về một nơi duy nhất, giúp bạn dễ dàng tương tác với khách hàng của mình

Đăng ký
Upload Image...

Ứng dụng

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

Quản lý thông tin về khách hàng sẽ được tập trung về một nơi duy nhất, giúp bạn dễ dàng tương tác với khách hàng của mình

Đăng ký
Upload Image...

Giới thiệu

Quản lý khách hàng bằng Excel, Gmail, Google Drive… sẽ làm mất thời gian tìm kiếm, kém hiệu quả, thậm chí là thất thoát dữ liệu. Với Paroda Lead – Contact – Accounts, giúp mọi thông tin về quá trình tìm hiểu – mua hàng – sau bán của khách hàng sẽ được lưu giữ xuyên suốt và bảo mật trên hệ thống

Paroda Lead | Quản lý thông tin khách hàng tiềm năng

Lead (đầu mối hay tiềm năng) là những manh mối đầu tiên mà bạn có được về khách hàng tiềm năng của bạn

Hiểu một cách đơn giản, nếu bạn có danh thiếp của một người tại một hội nghị hay một triển lãm thương mại và bạn muốn theo dõi người này để bán hàng trong tương lai thì người này là một lead. Đây là một liên hệ không đủ tiêu chuẩn vì người đó chưa thể hiện rõ ràng ý định mua sản phẩm/ dịch vụ của bạn

Những khách hàng tiềm năng như vậy có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau đăng ký trên trang web, quảng cáo Facebook, mua danh sách email… Điều quan trọng là bạn phải theo dõi nguồn khách hàng tiềm năng để từ đó có thể đo lường và đánh giá khách hàng tiềm năng của bạn

Lead - Quản Lý Thông Tin Khách Hàng Tiềm Năng

Với Paroda Lead thì việc chăm sóc và đánh giá Lead sẽ trở nên dễ dàng và chính xác hơn bao giờ hết

Lưu trữ thông tin Lead

button chek 01 Paroda Lead sẽ giúp bạn lưu trữ thông tin Lead tập trung trên một cơ sở dữ liệu giúp bạn dễ dàng theo dõi, ghi nhận và đánh giá.

button chek 01 Đồng thời với việc lưu trữ dữ liệu tập trung sẽ giúp hạn chế việc mất mát dữ liệu. Mà bạn biết đấy mỗi thông tin về Lead là một giá trị của cơ hội bán hàng trong tương lai nên việc thất thoát những thông tin này sẽ để lại thiệt hại không nhỏ cho doanh nghiệp.

Paroda Sales 02
Paroda Sales 03

Quản lý thông tin Lead tập trung

Vừa hỗ trợ lưu trữ Lead tự động vừa hỗ trợ lưu trữ bằng tay giúp bạn dễ dàng và linh hoạt trong việc lưu trữ thông tin về Lead:

button chek 01 Tự động tạo mới thông tin cho một Lead khi họ để lại thông tin trên Website của doanh nghiệp.

button chek 01 Tự động lưu trữ thông tin một Lead mới khi có email yêu cầu gửi đến email bán hàng của doanh nghiệp.

button chek 01 Khi bạn có được một danh thiếp từ một khách hàng tiềm năng, hãy liên lạc với họ để thu thập thêm thông tin và tạo mới Lead bằng cách nhập thủ công trên phần mềm.

button chek 01 Bạn có một danh sách khách hàng tiềm năng bằng cách thu thập hoặc mua dữ liệu thì hãy import danh sách đó ở dạng file excel vào phần mềm.

button chek 01 Bạn hoàn toàn vừa có thể gọi điện vừa lưu lại thông tin của khách hàng tiềm năng này trên Paroda Lead.

Tổ chức và quản lý Lead

Lead được lưu trữ tại một cơ sở dữ liệu tập trung nhưng điều đó không có nghĩa là dữ liệu được sắp xếp lộn xộn và không có tổ chức. Với Paroda Lead bạn sẽ dễ dàng tổ chức và quản lý Lead theo nhu cầu của mình như:

button chek 01 Tổ chức và quản lý Lead theo nguồn: Từ website, từ nhân viên bán hàng, từ email hay gọi điện…

button chek 01 Tổ chức và quản lý Lead theo tình trạng: Đã liên lạc, cần quan tâm, không quan tâm, chưa liên lạc…

button chek 01 Tổ chức và quản lý Lead theo theo thời gian: Theo tháng, theo quý, theo năm…

button chek 01 Tổ chức và quản lý Lead theo từng nhân viên cũng như danh sách Lead chưa được giao cho bất kỳ nhân viên nào.

button chek 01 Tổ chức và quản lý Lead theo chiến dịch cụ thể.

Với việc tổ chức và quản lý như vậy giúp nhân viên bán hàng dễ dàng theo dõi từng Lead của doanh nghiệp cũng như là giúp nhà quản lý có thể theo dõi công việc của từng nhân viên bán hàng.

Ngoài ra bạn có thể gắn thẻ theo mức độ ưu tiên của từng Lead và đưa ra chiến dịch chăm sóc phù hợp để chuyển đổi thành cơ hội bán hàng.

Paroda Sales 04
Paroda Sales 05

Chăm sóc và đánh giá Lead

button chek 01 Với mỗi Lead ngoài những thông tin cần thiết thì bạn còn có thể lưu trữ những hoạt động, những lần liên hệ, những email đã gửi cũng như những chiến dịch đã chạy.

button chek 01 Việc lưu trữ này giúp bạn theo dõi Lead dễ dàng hơn từ đó đưa ra những chiến dịch chăm sóc phù hợp.

button chek 01 Điều này có nghĩa là với mỗi Lead, khi bạn gọi một cuộc gọi thông tin cuộc gọi sẽ được ghi nhận, bạn gửi email cho Lead thông tin email sẽ được lưu trữ ngay cả khi bạn chạy một chiến dịch với Lead thì thông tin chiến dịch cũng sẽ được cập nhật trên phần mềm.

Với Paroda Lead thì việc chăm sóc và đánh giá Lead sẽ trở nên dễ dàng và chính xác hơn bao giờ hết

Paroda Sales 02

Lưu trữ thông tin Lead

button chek 01 Paroda Lead sẽ giúp bạn lưu trữ thông tin Lead tập trung trên một cơ sở dữ liệu giúp bạn dễ dàng theo dõi, ghi nhận và đánh giá.

button chek 01 Đồng thời với việc lưu trữ dữ liệu tập trung sẽ giúp hạn chế việc mất mát dữ liệu. Mà bạn biết đấy mỗi thông tin về Lead là một giá trị của cơ hội bán hàng trong tương lai nên việc thất thoát những thông tin này sẽ để lại thiệt hại không nhỏ cho doanh nghiệp.

Đăng ký
Paroda Sales 03

Quản lý thông tin Lead tập trung

Vừa hỗ trợ lưu trữ Lead tự động vừa hỗ trợ lưu trữ bằng tay giúp bạn dễ dàng và linh hoạt trong việc lưu trữ thông tin về Lead:

button chek 01 Tự động tạo mới thông tin cho một Lead khi họ để lại thông tin trên Website của doanh nghiệp.

button chek 01 Tự động lưu trữ thông tin một Lead mới khi có email yêu cầu gửi đến email bán hàng của doanh nghiệp.

button chek 01 Khi bạn có được một danh thiếp từ một khách hàng tiềm năng, hãy liên lạc với họ để thu thập thêm thông tin và tạo mới Lead bằng cách nhập thủ công trên phần mềm.

button chek 01 Bạn có một danh sách khách hàng tiềm năng bằng cách thu thập hoặc mua dữ liệu thì hãy import danh sách đó ở dạng file excel vào phần mềm.

button chek 01 Bạn hoàn toàn vừa có thể gọi điện vừa lưu lại thông tin của khách hàng tiềm năng này trên Paroda Lead.

Đăng ký
Paroda Sales 04

Tổ chức và quản lý Lead

Lead được lưu trữ tại một cơ sở dữ liệu tập trung nhưng điều đó không có nghĩa là dữ liệu được sắp xếp lộn xộn và không có tổ chức. Với Paroda Lead bạn sẽ dễ dàng tổ chức và quản lý Lead theo nhu cầu của mình như:

button chek 01 Tổ chức và quản lý Lead theo nguồn: Từ website, từ nhân viên bán hàng, từ email hay gọi điện…

button chek 01 Tổ chức và quản lý Lead theo tình trạng: Đã liên lạc, cần quan tâm, không quan tâm, chưa liên lạc…

button chek 01 Tổ chức và quản lý Lead theo theo thời gian: Theo tháng, theo quý, theo năm…

button chek 01 Tổ chức và quản lý Lead theo từng nhân viên cũng như danh sách Lead chưa được giao cho bất kỳ nhân viên nào.

button chek 01 Tổ chức và quản lý Lead theo chiến dịch cụ thể.

Với việc tổ chức và quản lý như vậy giúp nhân viên bán hàng dễ dàng theo dõi từng Lead của doanh nghiệp cũng như là giúp nhà quản lý có thể theo dõi công việc của từng nhân viên bán hàng.

Ngoài ra bạn có thể gắn thẻ theo mức độ ưu tiên của từng Lead và đưa ra chiến dịch chăm sóc phù hợp để chuyển đổi thành cơ hội bán hàng.

Đăng ký
Paroda Sales 05

Chăm sóc và đánh giá Lead

button chek 01 Với mỗi Lead ngoài những thông tin cần thiết thì bạn còn có thể lưu trữ những hoạt động, những lần liên hệ, những email đã gửi cũng như những chiến dịch đã chạy.

button chek 01 Việc lưu trữ này giúp bạn theo dõi Lead dễ dàng hơn từ đó đưa ra những chiến dịch chăm sóc phù hợp.

button chek 01 Điều này có nghĩa là với mỗi Lead, khi bạn gọi một cuộc gọi thông tin cuộc gọi sẽ được ghi nhận, bạn gửi email cho Lead thông tin email sẽ được lưu trữ ngay cả khi bạn chạy một chiến dịch với Lead thì thông tin chiến dịch cũng sẽ được cập nhật trên phần mềm.

Đăng ký

Paroda Contact – Accounts | Quản lý thông tin người liên hệ & profile doanh nghiệp

Quản lý thông tin người liên hệ & profile doanh nghiệp là quá trình đối chiếu và sắp xếp thông tin liên hệ. Theo dõi tương tác của khách hàng, tăng chuyển đổi và thúc đẩy doanh số bán hàng của bạn.

Hồ sơ liên lạc – nơi lưu trữ thông tin người liên hệ

button chek 01 Nắm bắt toàn bộ thông tin khách hàng và có góc nhìn tổng quan về dữ liệu.

button chek 01 Dễ dàng theo dõi nắm được thông tin khách hàng một cách nhanh chóng và cụ thể: từ thông tin khách hàng, nhật ký giao dịch, đặc điểm khách hàng, cho đến báo cáo.

button chek 01 Tiết kiệm thời gian quản lý, tìm kiếm và báo cáo.

button chek 01 Không còn tình trạng bỏ sót và mất dữ liệu khách hàng.

tinh nang sales 06
tinh nang sales 07

Tìm kiếm thông tin người liên hệ để tiết kiệm thời gian nhanh chóng tương tác

button chek 01 Tìm bất kỳ liên hệ nào với bất kỳ thông tin hạn chế nào mà bạn có. Ngay cả một phần thông tin hồ sơ cũng đủ để tìm các địa chỉ liên hệ.

Dễ dàng tiếp cận với khách hàng của mình

button chek 01 Thuận tiện cho việc chăm sóc từng đối tượng khách hàng cụ thể.

button chek 01 Chủ động đánh giá tiến trình tiếp cận khách hàng, giúp nhân viên dễ dàng trong việc tương tác.

button chek 01 Xây dựng một số chân dung khách hàng để áp dụng chiến lược đẩy sales và chiến lược Marketing phù hợp với từng nhóm:

– Dữ liệu cá nhân: Họ tên, vị trí, giới tính, độ tuổi,…

– Dữ liệu tương tác: website, mạng xã hội, email, bộ phận chăm sóc khách hàng,…

– Dữ liệu hành vi: Dữ liệu giao dịch, sử dụng sản phẩm,…

– Dữ liệu trạng thái: Mới, tiếp cận, quan tâm, đã ký, tạm ngừng…

2712021 02
tinh nang sales 08

Kết nối dữ liệu, liên kết các cá nhân & phòng ban liên quan

button chek 01 Chủ động phối hợp trong quá trình làm việc với khách hàng.

button chek 01 Chia sẻ dữ liệu: thông tin khách hàng, hợp đồng, giao dịch, báo giá, cơ hội liên quan đến khách hàng.

button chek 01 Giúp quy trình từ bán hàng đến support được vận hành một cách hiệu quả.

tinh nang sales 06

Hồ sơ liên lạc – nơi lưu trữ thông tin người liên hệ

button chek 01 Nắm bắt toàn bộ thông tin khách hàng và có góc nhìn tổng quan về dữ liệu.

button chek 01 Dễ dàng theo dõi nắm được thông tin khách hàng một cách nhanh chóng và cụ thể: từ thông tin khách hàng, nhật ký giao dịch, đặc điểm khách hàng, cho đến báo cáo.

button chek 01 Tiết kiệm thời gian quản lý, tìm kiếm và báo cáo.

button chek 01 Không còn tình trạng bỏ sót và mất dữ liệu khách hàng.

Đăng ký
tinh nang sales 07

Tìm kiếm thông tin người liên hệ để tiết kiệm thời gian nhanh chóng tương tác

button chek 01 Tìm bất kỳ liên hệ nào với bất kỳ thông tin hạn chế nào mà bạn có. Ngay cả một phần thông tin hồ sơ cũng đủ để tìm các địa chỉ liên hệ.

Đăng ký
2712021 02

Dễ dàng tiếp cận với khách hàng của mình

button chek 01 Thuận tiện cho việc chăm sóc từng đối tượng khách hàng cụ thể.

button chek 01 Chủ động đánh giá tiến trình tiếp cận khách hàng, giúp nhân viên dễ dàng trong việc tương tác.

button chek 01 Xây dựng một số chân dung khách hàng để áp dụng chiến lược đẩy sales và chiến lược Marketing phù hợp với từng nhóm:

– Dữ liệu cá nhân: Họ tên, vị trí, giới tính, độ tuổi,…

– Dữ liệu tương tác: website, mạng xã hội, email, bộ phận chăm sóc khách hàng,…

– Dữ liệu hành vi: Dữ liệu giao dịch, sử dụng sản phẩm,…

– Dữ liệu trạng thái: Mới, tiếp cận, quan tâm, đã ký, tạm ngừng…

Đăng ký
tinh nang sales 08

Kết nối dữ liệu, liên kết các cá nhân & phòng ban liên quan

button chek 01 Chủ động phối hợp trong quá trình làm việc với khách hàng.

button chek 01 Chia sẻ dữ liệu: thông tin khách hàng, hợp đồng, giao dịch, báo giá, cơ hội liên quan đến khách hàng.

button chek 01 Giúp quy trình từ bán hàng đến support được vận hành một cách hiệu quả.

Đăng ký

Hơn 2000+ doanh nghiệp đã lựa chọn Paroda

Xây dựng môi trường làm việc gắn kết – hiệu quả với chi phí tối ưu

turgament
sang sach
quang phong
nu cuoi viet
mona
minh khang
hung viet
hong quang
green house
ecottage
an nhien spa
an binh
cautructuanlam 1
hong phat 68 1
innamninh 1
nhat nuoc 1
namsonquoc 1

Quản lý thông tin khách hàng với Paroda Lead – Contact – Accounts   

Đăng ký ngay

 

Quản lý khách hàng với Paroda Lead – Contact – Accounts

Đăng ký ngay